Xu Hướng 9/2023 # Nhà Nghỉ, Khách Sạn Trên Địa Bàn Huyện Bảo Yên # Top 10 Xem Nhiều | Ysdh.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Thông Tin Nhà Nghỉ, Khách Sạn Trên Địa Bàn Huyện Bảo Yên # Top 10 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Nhà Nghỉ, Khách Sạn Trên Địa Bàn Huyện Bảo Yên được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Ysdh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

STT

TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ

ĐỊA CHỈ

TỔNG SỐ PHÒNG

TỔNG SỐ GIƯỜNG

SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN

I

Nhà nghỉ:

1

Nhà nghỉ Hà Thành

Tổ 6B thị trấn Phố Ràng

11

16

2

2

Nhà nghỉ 27/7

Tổ 6B thị trấn Phố Ràng

6

8

1

3

Nhà nghỉ Phố Núi

Tổ 6B thị trấn Phố Ràng

9

9

1

4

Nhà nghỉ Phố Ràng

Tổ 6B thị trấn Phố Ràng

15

18

2

5

Nhà nghỉ Hải Hà

Tổ 6B thị trấn Phố Ràng

6

7

1

6

Nhà nghỉ Quyền Anh

Tổ 6B thị trấn Phố Ràng

20

23

2

7

Nhà nghỉ Phượng Nhàn

Tổ 2B thị trấn Phố Ràng

5

5

1

8

Nhà nghỉ Thanh Tùng 1

Tổ 5A thị trấn Phố Ràng

7

9

1

9

Nhà nghỉ Thanh Tùng 2

Tổ 2B thị trấn Phố Ràng

15

17

2

10

Nhà nghỉ Ánh Dương

Tổ 7 thị trấn Phố Ràng

8

9

1

11

Nhà nghỉ Xuân Thảo Tơ

Tổ 2A thị trấn Phố Ràng

4

5

1

12

Nhà nghỉ Phùng Thắm

Tổ 7A thị trấn Phố Ràng

5

6

1

13

Nhà Khách UBND huyện

Tổ 4B thị trấn Phố Ràng

11

21

1

14

Nhà nghỉ Cúc Thảo

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

15

Nhà nghỉ Kiên Liên

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

2

16

Nhà nghỉ Bà Pháo

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

2

17

Nhà nghỉ Cường Nghề

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

18

Nhà nghỉ Thu Đại

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

4

8

1

19

Nhà nghỉ Mạnh Huyền

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

4

8

1

20

Nhà nghỉ Liên Qua

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

4

8

1

21

Nhà nghỉ Hòa Tam

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

4

8

1

22

Nhà nghỉ Hải Huyền

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

23

Nhà nghỉ Chung Gái

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

6

12

1

24

Nhà nghỉ Hồng Mai

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

6

12

1

25

Nhà nghỉ Hùng Loan

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

7

14

1

26

Nhà nghỉ Ngọc Hợi

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

4

8

1

27

Nhà nghỉ Y Huệ

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

6

12

1

28

Nhà nghỉ Định Anh

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

29

Nhà nghỉ Tuấn Yến

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

4

8

1

30

Nhà nghỉ Tiên Anh

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

31

Nhà nghỉ Phúc Liên

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

32

Nhà nghỉ Đức Mạnh

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

4

8

1

33

Nhà nghỉ Thành Gọn

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

6

12

2

34

Nhà nghỉ Nam Tính

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

7

14

1

35

Nhà nghỉ Hòa Tường

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

36

Nhà nghỉ Hà Phương

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

3

6

1

37

Nhà nghỉ Hùng Thanh

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

3

6

1

38

Nhà nghỉ Khải Tâm

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

4

8

1

39

Nhà nghỉ Xuân Xuân

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

6

12

1

40

Nhà nghỉ Hùng Hiên

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

41

Nhà nghỉ Hiền Điểm

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

42

Nhà nghỉ Thật Oanh

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

43

Nhà nghỉ Thịnh Nguyệt

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

6

12

1

44

Nhà nghỉ Nam Lan

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

45

Nhà nghỉ Tâm Hanh

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

46

Nhà nghỉ Phúc Tân

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

47

Nhà nghỉ Đông Thu

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

4

8

1

48

Nhà nghỉ Nghĩa Mai

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

49

Nhà nghỉ Tuyết Hợp

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

8

16

1

50

Nhà nghỉ Hương Xưa

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

51

Nhà nghỉ Tuân Hương

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

52

Nhà nghỉ Thủy Ngân

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

6

12

1

53

Nhà nghỉ Vinh Chóng

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

2

4

1

54

Nhà nghỉ Sao Mai

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

55

Nhà nghỉ Mạnh Tuấn

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

4

8

1

56

Nhà nghỉ Tích Sao

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

57

Nhà nghỉ Minh Phương

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

58

Nhà nghỉ Tuấn Thuấn

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

4

8

1

59

Nhà nghỉ Minh Nơi

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

3

6

1

60

Nhà nghỉ Nghị Doanh

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

2

61

Nhà nghỉ Lâm Hoài

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

62

Nhà nghỉ Lý Tịnh

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

2

4

1

63

Nhà nghỉ Sen Duẩn

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

1

64

Nhà nghỉ Thanh Hảo

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

4

8

1

65

Nhà nghỉ Hồng Thực

Bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà

5

10

2

66

Nhà nghỉ Bảo Lâm Ngân

Bản Lâm Sản, Xã Bảo Hà

6

12

1

67

Nhà nghỉ Dung Toàn

Bản Liên Hà 2, Xã Bảo Hà

6

12

1

68

Nhà nghỉ Văn Minh

Bản Liên Hà 2, Xã Bảo Hà

7

14

2

69

Nhà nghỉ Việt Hảo

Bản Liên Hà 2, Xã Bảo Hà

4

8

1

70

Nhà nghỉ Thành Thu

Bản Liên Hà 2, Xã Bảo Hà

4

8

1

71

Nhà nghỉ Sơn Xoan

Bản Liên Hà 2, Xã Bảo Hà

5

10

1

72

Nhà nghỉ Ngọc Lâm

Bản Liên Hà 2, Xã Bảo Hà

5

10

1

73

Nhà nghỉ Tuấn Trường

Bản Liên Hà 2, Xã Bảo Hà

4

8

1

74

Nhà nghỉ Mây Hồng

Bản Liên Hà 2, Xã Bảo Hà

4

8

1

75

Nhà nghỉ Thanh Hoa

Bản Liên Hà 2, Xã Bảo Hà

4

8

1

76

Nhà Nghỉ Hoàng Liên

Bản Liên Hà 2, Xã Bảo Hà

3

6

1

77

Nhà nghỉ Quảng Vân

Bản Liên Hà 2, Xã Bảo Hà

5

10

3

78

Nhà nghỉ Tú Tài

Thôn 9 Vài Siêu, xã Thượng Hà

10

9

2

79

Nhà nghỉ Bảo Ngọc

Thôn 9 Vài Siêu, xã Thượng Hà

7

7

1

80

Nhà nghỉ Lan Hương

Bản 6, xã Long Khánh

3

4

1

81

Nhà nghỉ Tân Dương

Bản Mỏ Đá, xã Tân Dương

9

10

1

II

Homestay:

82

Nhà nghỉ Dưỡng sinh thái (Cinnamon Ecolodge)

Bản Vắc, xã Xuân Hòa

2

4

2

83

Homestay Hoàng Văn Bóng

Bản Kem, xã Nghĩa Đô

1

6

2

84

Homestay Nguyễn Thị San

Bản Nà Khương, xã Nghĩa Đô

1

6

2

85

Homestay Lương Thị Quanh

Bản Nà Khương, xã Nghĩa Đô

1

6

2

86

Homestay Hoàng Thị Thúy

Bản Hón, xã Nghĩa Đô

1

6

2

87

Homestay Hoàng Văn Nha

Bản Hón, xã Nghĩa Đô

1

6

2

88

Homestay Nguyễn Văn Thọ

Bản Thâm Mạ, xã Nghĩa Đô

1

4

2

TỔNG CỘNG:

466

835

108

Vũ Khánh

Đăng bởi: Thuận Văn

Từ khoá: Thông tin nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn huyện Bảo Yên

Danh Sách Khách Sạn Nhà Nghỉ Tại Sapa

Theo danh sách khách sạn nhà nghỉ tại sapa mà chúng tôi tổng hợp được bạn có thể tìm được những  khách sạn ở sapa nào tốt nhất cho kỳ nghỉ của mình tùy theo giá phòng mà bạn dự định chi cho chuyến đi, bên cạnh đó là số điện thoại đặt phòng cũng như địa chỉ chính xác của các khách sạn, nàh nghỉ này theo trục đường tại Sapa.

danh sách khách sạn nhà nghỉ tại sapa

Trong danh sách này sẽ có các khách sạn 4 sao, 3 sao, 2 sao và 1 sao đáp ứng các tiêu chí mà du khách đến sâp thường mong muốn đó là tìm được khách sạn ở sapa gần nhà thờ..v..v…

Nếu bạn chưa biết được hoặc chưa được bạn bè nào giới thiệu đi sapa nên ở khách sạn nào hoặc khách sạn ở sapa nào tốt thì nên tham khảodanh sách khách sạn ở sapa như sau:

danh sách các khách sạn tại sapa

Khách sạn Hoa Đào Sapa

031 Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 606 ; Fax: 0203 872 136 Mobile: 0984 255 255

Khách sạn Victoria

Đường Hoàng Diệu, Thị trấn Sapa, Lao Cai

Khách sạn Châu Long

Đường Đồng Lợi, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Khách sạn Green Bamboo

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Khách sạn Holiday

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Khách sạn Royalview

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Khách sạn Sapa

Đường Ngũ Chỉ Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Khách sạn Hàm Rồng

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Khách sạn Ngôi sao Sapa

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 873 557

Khách sạn Cát Cát View

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Khách sạn Golden sea

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 180

Khách sạn Thiên Ngân

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

khách sạn Hoàng Liên

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào VCai

Điện thoại: 0203 871 178

Khách sạn Bình Minh II

Đường Thủ Dầu 1, Thại trấn Sapa, Lào Cai

Khách sạn Công Đoàn

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Khách sạn Summit

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Khách sạn Queen

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Khách sạn ATI – Việt Mỹ

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 235

KhГЎch sбєЎn HoГ ng HГ

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Khách sạn Darling

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 349

Khách sạn Bưu Chính

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Diện thoại: 0203 871 389

Khách sạn Ninh Hồng

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 334

Khách sạn Hải Yến

Đường Thủ Dầu 1, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 613

Khách sạn Thanh Sơn

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 285

Khách sạn Minh Quang

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 449

Khách sạn Hoàng Gia

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Khách sạn Đặng Trung

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 243

Khách sạn Linh Trang

Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 370

KhГЎch sбєЎn Thu HГ

Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 134

Khách sạn Anh Đào

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 290

Khách sạn Chú Bé Gỗ

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 876

Khách sạn Quỳnh Mai

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 450

Khách sạn Phượng Hoàng

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 515

Khách sạn Giấc Mơ Hồng

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 035

Khách sạn Mùa Xuân

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 380

Khách sạn Lan Hương

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 239

Khách sạn Bình Lan

Đường Thác Bạc, Thj trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 460

Khách sạn Việt Hoa

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 621

Khách sạn Trúc Lâm

Đường Điện Biên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 367

Khách sạn Hoàng Long

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 089

Khách sạn Thái Bình

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Laocai

Điện thoại: 0203 871 212

Khách sạn Mỹ Linh

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 873 091

Khách sạn Đoan Trang

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0903 488 849

Khách sạn Đăng Khoa

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 999

Khách sạn Thân Thiện

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0946 226 709

danh sách các nhà nghỉ ở sapa

Danh sách ácc nhà nghỉ giá rẻ, tiện nghi và chất lượng tại Sapa chi tiết và đầy đủ nhất như sau

Nhà nghỉ Xuân Viên

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 816

Nhà nghỉ Bốn Mùa

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 238

Nhà nghỉ The Gecko

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 504

Nhà nghỉ Phượng Hồng

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 495

Nhà nghỉ Phương Nam

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 256

Nhà nghỉ Mường Hoa

Đường Thạch sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 711

NHà nghỉ Hoa Ban

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 870

Nhà nghỉ Hoa Sua

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 776

Nhà nghỉ Tây Hồ

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 224

Nhà nghỉ Chiều Sương

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 919

Nhà nghỉ Đào Nguyên

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 452

Nhà nghỉ Thủy Nhung

Đường Hàm Rồngng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 688

Nhà nghỉ Hương Sen

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 308

Nhà nghỉ Thanh Bình

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 250

Nhà nghỉ Thanh Thanh

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 767

Nhà nghỉ Trường Xuân

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 968

Nhà nghỉ Hoa Lan

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Anh Tuấn

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 417

Nhà nghỉ Trần Bình

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại :0203 871 726

Nhà nghỉ Việt Anh

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Laocai

Điện thoại: 0203 871 352

Nhà nghỉ Sao Mai

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 738

Nhà nghỉ Cầu Mây

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 318

Nhà nghỉ Phong Hương

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Laocai

Điện thoại: 0203 871 426

NhГ  nghỉ SЖЎn HГ

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 273

Nhà nghỉ Đức Hạnh

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 283

Nhà nghỉ Hiền Lương

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 478

Nhà nghỉ Thùy Dung

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 597

NHà nghỉ Huy Hòang

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 468

Nhà nghỉ Hoa Hồng

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 263

Nhà nghỉ Tulip

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 914

Nhà nghỉ Trung Đức

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 681

NhГ  nghỉ Hoa TrГ

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 846

Nhà nghỉ Thanh Hương

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 345

Nhà nghỉ Đức Tú

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 885

Nhà nghỉ Trung Nguyên

Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 609

Nhà nghỉ Hoa Hướng Dương

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 046

Nhà nghỉ Hoàng Lan

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 115

Nhà nghỉ Thắng Lợi

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 410

Nhà nghỉ Nam Thanh

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 409

Nhà nghỉ Minh Quân

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 199

Nhà nghỉ Thanh Xuân

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 660

Nhà nghỉ Kiều Oanh

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 477

Nhà nghỉ Cảnh Cương

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 551

Nhà nghỉ Cẩm Tú

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 339

Nhà nghỉ Lương Thủy

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 446

Nhà nghỉ Hương Quỳnh

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 485

Nhà nghỉ Tiến Anh

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 585

Nhà nghỉ Thăng Hoa

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 764

Nhà nghỉ Thanh Quyên

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 123

Nhà nghỉ Tùng Lâm

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 404

Nhà nghỉ Hòa Phát

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 032

NHà nghỉ Hoa Sen

Sapa Town, Laocai Pro

+ + 84.20.3871777

Nhà nghỉ Ban Mai

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 374

Nhà nghỉ Thu Hằng

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 242

Nhà nghỉ Khuyên Ngọc

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 449

Nhà nghỉ Thúy Hồng

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Hoàng Hải Anh

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 964

Nhà nghỉ Sáng

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 533

Nhà nghỉ Nguyễn Hùng

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Hiếu Thảo

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 427

Nhà nghỉ Đức Linh

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai

NHà nghỉ Yến Nhi

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 648

Nhà nghỉ Quê Hương

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Ngọc Anh

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 505

Nhà nghỉ Thác Bạc

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Sơn Thủy

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 228

Nhà nghỉ Quỳnh Anh

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 630

Nhà nghỉ Miền Tây

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Apatit

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 381

Nhà nghỉ Lâm Nghiệp

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 230

Nhà nghỉ Thương Nghiệp

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 222

Nhà nghỉ Giao Thông

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 451

NHà nghỉ Ngọc Anh

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Hùng Vương

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 873 135

Nhà nghỉ Hà Giang

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 110

Nhà nghỉ Mẫn Và Tôi

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

DDieenj thoaij: 0203 502 009

Nhà nghỉ Ven Hồ

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Việt Thành

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 226

Nhà nghỉ Vườn Hồng

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 283 868

danh sách khách sạn nhà nghỉ tại sapa

Đăng bởi: Sư Tử Trắng

Từ khoá: Danh sách khách sạn nhà nghỉ tại sapa

Những Thông Tin Cần Biết Khi Lựa Chọn Khách Sạn Ở Seoul

Các tiêu chí khi chọn khách sạn ở thủ đô Seoul

Muốn chọn được khách sạn phù hợp, trước hết du khách cần phải xác định được các tiêu chí chọn khách sạn như sau:

– Khách sạn gần các phương tiện công cộng (gần ga tàu điện ngầm, trạm chờ xe buýt): Ưu điểm lớn nhất khi chọn những khách sạn các phương tiện công cộng đó là việc di chuyển của bạn sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên ở những khu vực này thường lượng khách và người qua lại sẽ rất đông nên sẽ khá bất tiện và đôi khi sẽ khá là ồn. Nếu xác định chỉ chọn phòng để nghỉ ngơi qua đêm và muốn di chuyển nhanh thì đây sẽ là một lựa chọn không tồi.

Chọn lưu trú ở những khách sạn gần trạm tàu điện ngầm và xe buýt sẽ thuận tiện cho việc đi lại của hành khách

– Khách sạn gần khu vực ăn uống, mua sắm: Nếu bạn là người thích mua sắm và nghiện ăn uống thì những khách sạn gần chợ, trung tâm mua sắm hoặc phố ẩm thực là phù hợp với bạn nhất đấy. Tuy nhiên những khách sạn ở tiêu chí này thường sẽ có giá khá cao. Ngoài ra, khi đêm xuống thì nơi đây cũng sẽ đông đúc và cũng khá ồn ào, có thể ảnh hưởn đến giấc ngủ của bạn.

Những khách sạn ở gần chợ luôn được nhiều du khách lựa chọn khi du lịch Seoul

– Khách sạn giá rẻ: Những ai mong muốn có một nơi nghỉ ngơi thoái mái giá tốt nhất ở Seoul thì nên chọn các khách sạn ở xa thành phố. Tuy nhiên du khách cũng cần cân nhắc vì những chỗ ở kiểu này thường có dịch vụ không tốt và cơ sở vật chất không đáp ứng tốt. Bên cạnh đó vấn đề di chuyển cũng sẽ không dễ dàng gì so với những khách sạn ở khu vực trung tâm.

Tóm lại, khi lựa chọn chỗ nghỉ, du khách cần đưa ra mức ngân sách có thể chi trả, sau đó tìm kiếm những khách sạn phù hợp với khoảng giá. Sau khi đã xác định được các yếu tố đó thì có thể lựa chọn chỗ ở có tiện nghi và cơ sở vật chất tốt nhất và phù hợp nhất.

Các gợi ý khách sạn giá tốt, dịch vụ tốt ở Seoul

– Khách sạn ở khu vực Insadong

Nếu muốn tìm hiểu thêm về nét văn hóa, ẩm thực truyền thống Hàn Quốc ngay tại thủ đô Seoul thì bạn nên lựa chọn khách sạn ở khu Insadong. Một khu phố nhộn nhịp với nhiều nhà hàng ẩm thực, quán trà truyền thống, cửa hàng thời trang và gian hàng bán đồ cổ,…

Centermark Hotel là khách sạn 4 sao có tiếng ở khu vực Insadong

Những khách sạn nổi tiếng ở khu vực Insadong bao gồm: Sunbee Hotel (khách sạn 3 sao cao cấp); Centermark Hotel (khách sạn 4 sao hiện đại); Orakai Insadong Suites (khách sạn thiết kế theo kiểu căn hộ có hồ bơi),… Các khách sạn này đều có đầy đủ tiện nghi và dịch vụ tốt, được nhiều du khách đánh giá tốt trên các trang web.

– Khách sạn ở khu vực Myeongdong

Myeongdong là khu vực hàng đầu để ở tại Seoul, nhất là cho những tín đồ nghiện mua sắm và đang tìm kiếm trải nghiệm hiện đại của đô thị châu Á. Khu phố này vừa là nơi lý tưởng để mua sắm vừa là nơi cung cấp nhiều món ăn đường phố thơm ngon của Seoul nên rất thuận lợi để lưu trú. Đặc biệt khu vực Myeongdong còn có vị trí thuận tiện khi nằm cách ga Seoul không xa.

Westin Chosun Hotel là một khách sạn 5 sao đẳng cấp nổi bật nhất ở khu Myeongdong

Những khách sạn nổi tiếng có giá tốt ở khu vực Myeongdong đó là: Aloft Seoul (khách sạn 4 sao cao cấp, hiện đại); K-Guesthouse Seoul City (khách sạn giá rẻ nhất khu vực, được phục vụ bữa sáng truyền thống); Bodeum Guesthouse Seoul Tower (có thiết kế độc đáo pha trộn giữa cổ điển hiện đại); Westin Chosun Hotel (khách sạn 5 sao đẳng cấp, có hồ bơi và spa giúp du khách thư giãn thoải mái).

– Khách sạn ở khu vực Hongdae

Hongdae là khu vực được nhiều du khách lựa chọn để nghỉ ngơi mỗi khi thực hiện chuyến du lịch Seoul. Lý do là vì khu vực này có nhiều khách sạn và nhà nghỉ giá bình dân. Đặc biệt, khu phố này còn sở hữu khung cảnh nghệ thuật, giải trí trẻ trung và năng động. Ở đây du khách sẽ dễ tìm được địa điểm vui chơi và ăn uống từ quán cà phê, nhà hàng, phòng trưng bày nghệ thuật cho tới cửa hàng thời trang, câu lạc bộ đêm,…

L7 Hongdae nổi tiếng với hồ bơi trên sân thượng sang chảnh

Những khách sạn được đánh giá tốt ở khu vực Hongdae đó là: L7 Hongdae (khách sạn 4 sao mới, với thiết kế ấn tượng và phá cách); Gateway Korea Guesthouse (thiết kế như một homestay giản dị và gần gũi thiên nhiên); RYSE Autograph Collection Seoul (khách sạn cao cấp với không gian đẹp rất phù hợp cho những bạn thích sống ảo).

– Khách sạn ở khu vực Gangnam

Gangnam nổi tiếng là khu phố của cuộc sống về đêm và sự hiện đại, thích hợp là điểm lưu trú cho giới trẻ khi tới Seoul. Nơi đây có những tòa nhà chọc trời đầy ấn tượng, nhiều cửa hàng mua sắm cao cấp và các câu lạc bộ đêm náo nhiệt. Ngay khi mặt trời lặn, khu vực này bắt đầu nhộn nhịp với những bữa tiệc điên cuồng và lựa chọn mua sắm đặc biệt.

Phòng tắm hơi của khách sạn Dormy Inn Premium Seoul Garosugil

Một số khách sạn nổi bật ở khu Gangnam là: Big John’s Place (nhà nghỉ giá tốt, sạch sẽ và đủ tiện nghi); Ryu Guest House Gangnam (khách sạn hiện đại, gần ga tàu điện ngầm); Dormy Inn Premium Seoul Garosugil (khách sạn 4 sao theo phong cách hiện đại có nhà hàng cao cấp và spa).

Những lưu ý khi đặt phòng khách sạn

– Nên đặt phòng khách sạn từ sớm: Thời điểm tốt nhất để tìm hiểu về thông tin khách sạn và đặt phòng là từ 3 đến 4 tháng. Khi đặt phòng sớm du khách sẽ có được 2 lợi thế đó là: thứ nhất có nhiều lựa chọn về phòng khách sạn (đặt trễ hết phòng, du khách sẽ không có nhiều lựa chọn); Lợi thế thứ 2 là giá phòng thời điểm mua sớm sẽ thường rẻ hơn lúc bạn đặt cận ngày nhận phòng.

– Khi trao đổi với chủ khách sạn, du khách cần hỏi kỹ về các thông tin cần thiết như: những dịch vụ kèm theo khi thuê phòng; có phụ thu bất cứ tiền gì nữa hay không? Giá có kèm bữa sáng hay không? Dịch vụ giặt ủi như thế nào?,…

– Nên so sánh giá từ nhiều trang web đặt phòng khách sạn. Ngoài ra, bạn cũng nên đọc các phần đánh giá của những hành khách đã lưu trú trước đó để xem chất lượng và dịch vụ khách sạn có đúng như giới thiệu.

Đăng bởi: Vũ Thị Hồng Nhung

Từ khoá: Những thông tin cần biết khi lựa chọn khách sạn ở Seoul

Cơ Hội Việc Làm Của Ngành Bảo Mật Thông Tin

Chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, sự kết nối giữa người với người trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Không thể phủ nhận rằng công nghệ mang đến quá nhiều lợi ích và mở ra hàng ngàn cơ hội cho tất cả. Tuy nhiên, cũng chưa có lúc nào mà thông tin cá nhân của một người, một tổ chức lại bị chiếm đoạt dễ dàng như hiện tại. Đó cũng là lý do mà ngành bảo mật thông tin đang ngày càng trở nên quan trọng và là phần không thể thiếu với bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Vậy ngành bảo mật thông tin là gì? Cơ hội việc làm của ngành bảo mật thông tin hiện đang phát triển ra sao?

Tổng quan về ngành bảo mật thông tin Bảo mật thông tin là gì?

Bảo mật thông tin có thể hiểu một cách đơn giản là việc bảo vệ an toàn các thông tin và dữ liệu trong một hệ thống, thông qua các phương pháp ngăn cản, phòng ngừa, truy cập hay phát tán thông tin. Bảo mật thông tin là một phần quan trọng trong hệ thống công nghệ thông tin hiện nay.

Sự phát triển của ngành bảo mật thông tin tại Việt Nam

Ở Việt Nam, bảo mật thông tin và an ninh mạng vẫn là lĩnh vực mới và đang phát triển rất mạnh, mở ra cơ hội việc làm cực kỳ hấp dẫn. Công nghệ thông tin ở nước ta đang phát triển nhanh hơn bao giờ hết kéo theo rất nhiều hệ lụy về an toàn thông tin nếu không biết cách bảo vệ. Mỗi người cần tự nâng cao ý thức bảo vệ chính mình trước các thế lực tấn công mạng thông qua việc tìm hiểu thông tin thường xuyên hơn.

Cơ hội việc làm của ngành bảo mật thông tin Các vị trí việc làm phổ biến của ngành bảo mật thông tin

Chuyên viên tư vấn an toàn thông tin mạng

Chuyên viên bảo mật cơ sở dữ liệu

Chuyên viên quản trị bảo mật máy chủ và mạng

Chuyên viên rà soát lỗ hổng và xử lý sự cố an toàn thông tin mạng

Chuyên viên điều tra tội phạm mạng

Mức lương ngành an toàn thông tin

Một điều tất yếu đi đôi với mức lương nổi bật hơn hẳn so với mặt bằng chung của thị trường đó là yêu cầu về chất lượng nhân sự đối với ngành an ninh và bảo mật thông tin cũng cao hơn hẳn. Các chuyên viên nhân sự đến từ những công ty hàng đầu luôn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyển được các ứng viên có năng lực cho những vị trí này.

Các cơ sở đào tạo bảo mật thông tin uy tín tại Việt Nam

Học viện Kỹ thuật Mật mã

Học viện An ninh nhân dân (Bộ Công an)

Học Viện Kỹ thuật Quân sự

Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM

Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia HN

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Học viện Công nghệ Bưu chính – Viễn thông

Nhà Nghỉ, Khách Sạn Ở Koh Phi Phi, Lựa Chọn Nào Tốt Nhất?

Nhà nghỉ, khách sạn ở Koh Phi Phi

Quần đảo Koh Phi Phi về cơ bản là một nhóm gồm sáu hòn đảo đỏ. Trong số đó, Koh Phi Phi Don là điểm có đông du khách nhất. Vì vậy đại đa số những khách sạn, nhà nghỉ ở Koh Phi Phi bên bờ biển mà bạn thấy trên internet đều nằm trên đảo Koh Phi Phi Don, vì đây là hòn đảo duy nhất mà mọi người ở lại.

Koh Phi Phi có tất cả các loại phòng mà bạn đang tìm kiếm. Từ những phòng có view đối diện bãi biển, đến các biệt thự hiện đại đầy đủ tiện nghi, hay những phòng tập thể với mức giá rất phải chăng. Chắt lọc từ những kinh nghiệm du lịch Koh Phi Phi, chúng mình đã liệt kê được danh sách những nhà nghỉ, khách sạn tốt nhất ở Koh Phi Phi, giúp các bạn có được lựa chọn hợp lý, tiết kiệm nhất.

Những nhà nghỉ, khách sạn giá rẻ ở Koh Phi Phi

Freedom Hostel:

Loại phòng: Ký túc xá.

Wifi miễn phí: Có.

Vị trí: gần bến Tàu, chỉ cách bến Tàu 10 phút đi bộ.

Mức giá: 10$ – 20$/đêm.

Khu giường tập thể của Freedom Hostel

Đây ký túc xá hiện đại có xếp hạng tốt trên các trang web du lịch, nó được đánh giá là khá yên tĩnh, sạch sẽ và cực kỳ thoải mái. Đáng ngạc nhiên nhất là giường ngủ đẹp và mềm mại, không giống với những nơi ngang giá tiền khác ở Thái Lan.

Khi bạn ở trong phòng tập thể rất đông người, an toàn hành lý là câu hỏi chính. Hãy yên tâm là bạn sẽ nhận được một tủ khóa rộng rãi, bạn có thể cất giữ đồ đạc và yên tâm đi vui chơi khám phá.

Lưu ý là ở Koh Phi Phi không có xe đâu, bạn sẽ cần khám phá hòn đảo bằng cách đi bộ. Vì vậy, với ưu điểm là cách bến tàu Koh Phi Phi chỉ khoảng 10 phút, Freedom Hostel là một “best choice” nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một nhà nghỉ, khách sạn giá rẻ chất lượng tốt ở Koh Phi Phi.

Paradise Dorm Room

Loại phòng: Ký túc xá và phòng riêng.

Wifi miễn phí: Có.

Vị trí: Cách bãi biển 160m.

Mức giá: 7$- 20$ một đêm.

Paradise Dorm Room thích hợp cho ai muốn tiết kiệm chi phí

Paradise Dorm Room được coi là một trong những nhà nghỉ giá rẻ nhất ở Koh Phi Phi. Paradise Dorm Room cung cấp các phòng nghỉ cơ bản, không có quá nhiều tiện nghi. Đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo nếu như bạn muốn vui chơi bên ngoài cả ngày và chỉ về phòng để nghỉ ngơi.

Vị trí của nó khá gần với các quán bar và nhà hàng, nên nó cũng trở thành một nơi lý tưởng cho những ai muốn tiệc tùng nữa đấy.

Ibiza House Phi Phi

Loại phòng: Phòng tập thể và phòng riêng

Wifi miễn phí: Có

Vị trí: Cách bãi biển 20m

Mức giá: 12$/đêm cho phòng ký túc.

Phòng tập thể sạch sẽ, thoải mái của Ibzia House Phi Phi

Ibiza House Phi Phi được coi là nhà nghỉ, khách sạn đáng tiền nhất ở Koh Phi Phi, vì chỉ với mức giá rất phải chăng bạn đã có được một căn phòng sạch đẹp, cộng với một hồ bơi trong suốt thời gian bạn lưu trú, hơn nữa nó lại khá gần với bãi biển.

Nơi này là hoàn hảo cho cho những du khách ham mê tiệc tùng, vì ở Ibiza House Phi Phi rất hay tổ chức những bữa tiệc bên cạnh bể bơi huyền thoại. Còn nếu bạn muốn tránh xa một bữa tiệc âm nhạc sôi động, muốn yên tĩnh và nghỉ ngơi sớm, thì nơi này không phù hợp với bạn.

Nhà nghỉ, khách sạn tầm trung tốt nhất ở Koh Phi Phi

Papaya Phi Phi Resort

Loại phòng: Phòng riêng.

Wifi miễn phí: Có.

Vị trí: Cách vịnh Tonsai khoảng 700m.

Giá khoảng: 30$/một đêm.

Góc view tuyệt đẹp của Papaya Phi Phi

Ở Payaya Phi Phi Resort, bạn sẽ có quang cảnh view tuyệt đẹp, quá hời so với giá tiền phải bỏ ra. Nó được đặt trên đỉnh một ngọn đồi. Vì vậy, hãy nhớ rằng bạn cần phải leo lên cầu thang dốc để đến khu nghỉ mát. Khi đặt chân được tới nơi, bạn sẽ thấy quyết định chọn Payaya Phi Phi cực kỳ đúng đắn.

Phòng ở đây khá sạch sẽ và hiện đại. Từ cửa sổ, bạn có thể nhìn thấy những vách đá và biển. Tìm một khách sạn nhà nghỉ giá rẻ, view đẹp thì chắc chắn Papaya Phi Phi là số 1.

P.P. Erawan Palms Resort

Loại phòng: Phòng riêng.

Wifi miễn phí: Có.

Vị trí: Gần bãi biển Laemtong Beach.

Mức giá: 80$ một đêm.

Toàn cảnh P.P. Erawan Palms Resort nhìn từ trên cao

Phòng của P.P. Erawan Palms Resor khá rộng rãi, có đồ nội thất bằng gỗ và trang trí kiểu Thái. Các phòng đều có máy lạnh và ban công. Trong khuôn viên nghỉ dưỡng có hồ bơi, nhà hàng và quán bar .Ở đây bạn có thể nằm thư giãn trên ghế phòng chờ tại hồ bơi, và tận hưởng dịch vụ massage của Thái nữa đấy.

Phi Phi Cliff Beach Resort

Loại phòng: Phòng riêng.

Wifi miễn phí: Có.

Vị trí: 600m từ vịnh Tonsai.

Mức giá: 98$ một đêm.

Hồ bơi đẹp thơ mộng ở Phi Phi Cliff Beach Resort

Khu nghỉ dưỡng trên vách đá này có một hồ bơi cực lớn, tầm view tuyệt đẹp nhìn ra biển. Bơi trong hồ bơi bằng cách nhấm nháp bia hoặc cocktail khi bạn chứng kiến ​​một hoàng hôn tuyệt đẹp là một trong những điều thú vị mà bạn đừng lên bỏ lỡ khi chọn dừng chân tại Phi Phi Cliff Beach Resort. Các phòng đều hiện đại và sang trọng. Nhân viên ở đây cực kỳ thân thiện, dễ thương, chắc chắn bạn sẽ có nhiều ấn tượng tốt khi trải nghiệm ở đây.

Bay View Resort

Loại phòng: Biệt thự riêng.

Wifi miễn phí: Có.

Vị trí: 15-20 phút từ bến tàu Koh Phi Phi.

Mức giá: 50$ một đêm.

Một góc ngắm cảnh của Bay View Resort

Mỗi biệt thự đều có ban công riêng cho bạn thưởng thức ngắm cảnh. Để đến được đây, bạn có thể cần phải leo lên rất nhiều bậc cầu thang, nhưng đừng lo vì nhân viên sẽ giúp vận chuyển hành lý. Khu nghỉ dưỡng có hồ bơi và cung cấp cả dịch vụ spa, là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn trong chuyến hành trình tới Koh Phi Phi. Theo cảm nhận, mình đánh giá Bay View Resort sẽ là khách sạn, nhà nghỉ tầm trung tốt nhất ở Koh Phi Phi.

Nhà nghỉ, khách sạn cao cấp, view đẹp ở Koh Phi Phi

Phi Phi Island Village Beach Resort

Loại phòng: Phòng riêng.

Wifi miễn phí: Có.

Vị trí: gần Vịnh Phak Nam.

Giá khoảng: 150$ một đêm.

Khu ban công của Phi Phi Island Village Beach Resort

Nếu bạn thích những căn phòng rộng rãi, với nội thất bằng gỗ thì Phi Phi Island Village Beach Resort sẽ rất hợp với bạn. Họ có ban công riêng cho mỗi phòng, có chỗ ngồi riêng bên ban công để ngắm cảnh.

Đặc biệt nhất, nơi đây có nguyên có một bãi biển riêng và hồ bơi cùng với với quầy bar nhìn ra bãi biển. Ngoài ra còn có cả các tiện nghi khác bao gồm trung tâm thể dục, massage hoặc trị liệu spa. Có bốn nhà hàng lớn nằm trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng, bạn có thể để ý món ăn Á, Âu bất cứ lúc nào mình muốn.

Holiday Inn Resort Phi Phi Island

Loại phòng: Bungalow và Studios

Wifi miễn phí: Có.

Vị trí: Cách Phi Phi Viewpoint khoảng 2km.

Giá khoảng : 160$ một đêm.

Holiday Inn Resort Phi Phi Island nằm trên một bãi biển tuyệt đẹp ở khu vực Andaman. Ở đây các bungalow (nhà gỗ) đều có ban công nhìn ra vườn. Trong khu nghỉ dưỡng có hai hồ bơi, trung tâm thể dục và có cả một lớp học cho du khách muốn học lặn biển nữa.

Holiday Inn Resort Phi Phi Islan với bể bơi và bãi biển tuyệt đẹp

Bạn có thể lên lịch các chuyến đi quanh đảo hoặc có thể đi lặn và câu cá. Các phòng ở đây đều siêu sang trọng, hiện đại. Nếu bạn muốn tránh xa tiếng ồn, cuộc sống tiệc tùng thì hãy xem xét ở lại nơi này để tận hưởng yên tĩnh và thư giãn. Đây thực sự là một trong những nhà nghỉ, khách sạn cao cấp tốt nhất ở Koh Phi Phi.

Phi Phi The Beach Resort

Loại phòng: Bungalow.

Miễn phí Wifi: Có.

Vị trí: Gần khu vực Long Beach.

Giá khoảng : 165$ một đêm.

Những căn nhà gỗ hiện đại của Phi Phi Beach Resort

Khu nghỉ mát trên sườn đồi này có các phòng lớn sang trọng với đồ nội thất bằng gỗ, đặc biệt có khu vực ban công cực tiện nghi, với tầm nhìn thằng ra bãi biển Long Beach. Ở đây, bạn có thể đi lặn hoặc chèo thuyền, cực kỳ thú vị đấy.

Đăng bởi: Quỳnh Như

Từ khoá: Nhà nghỉ, khách sạn ở Koh Phi Phi, lựa chọn nào tốt nhất?

Top 4 Khách Sạn Nhà Nghỉ Trưng Nữ Vương Đà Nẵng – Ưu Đãi Hôm Nay

Đến Đà Nẵng ai cũng muốn lựa chọn một điểm dừng chân ở khu vực trung tâm để thuận tiện cho việc di chuyển nhưng lại lo ngại về chi phí phòng. Yên tâm, hôm nay Dulichkhampha24 sẽ gợi ý cho bạn 4 khách sạn nhà nghỉ Trưng Nữ Vương Đà Nẵng chất lượng, giá cả hợp lý lại rất gần sông Hàn và các điểm du lịch.

MỤC LỤC

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ – Chất lượng 4 khách sạn nhà nghỉ đường Trưng Nữ Vương Đà Nẵng  

REVIEW bởi chính người đã ở, trực tiếp trải nghiệm khách sạn

Hệ thống phòng: đẹp, đầy đủ tiện nghi, dịch vụ

Vị trí tốt: gần trung tâm, gần biển (gần chợ Hàn, cầu Rồng…)

Giá “mềm” cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách

1. Win Win Hostel

Là khách sạn đường Trưng Nữ Vương Đà Nẵng nằm ngay trung tâm thành phố. Lưu trú tại Win Win bạn chỉ mất chưa tới 5 phút đi xe để tới Bảo tàng Chăm, cầu Rồng, công viên châu Á… và 10 phút tới biển Mỹ Khê – một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh…

Win Win Hostel là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn.

ƯU ĐIỂM : Win Win Hostel

Win Win Hostel là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn, bởi giá phòng hợp lý hơn nhiều so với những chổ nghỉ khác. Ở đây có phòng riêng, phòng tập thể phù hợp với từng nhu cầu khác nhau. Các phòng được lát sàn gỗ, không gian sạch sẽ, trang bị máy điều hòa, có ban công, đặc biệt tất cả đều có lò nướng. Hơn nữa đến với Win Win bạn còn được tư vấn các điểm vui chơi, ăn uống tại Đà Nẵng, hỗ trợ thuê xe máy, đặt tour du lịch…

Địa chỉ: 460 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Nam, Hải Châu

Điểm đánh giá: 8.0 (tuyệt vời) – 259 người review

Cách đặt phòng Win Win Hostel : GIÁ KHUYẾN MÃI

Đặt phòng online là cách chúng tôi & hàng triệu người khắp thế giới lựa chọn bởi tính thuận tiện, giá rẻ & nhiều ưu đãi cho Bạn:

2. Bi Bi Motel Da Nang

Nếu bạn đang tìm một nhà nghỉ đường Trưng Nữ Vương thì Bi Bi Motel là một gợi ý không tồi chút nào. Với vị trí thuận lợi, đầy đủ tiện nghi, dịch vụ,… giúp du khách có thể cảm thấy và thư giãn nhất trong suốt thời gian lưu trú.

Bi Bi Motel cung cấp chỗ ngủ tiện nghi, chất lượng.

ƯU ĐIỂM: Bi Bi Motel Da Nang

Tuy là nhà nghỉ nhưng hệ thống phòng ở Bi Bi có thể so sánh ngang bằng với các khách sạn 2 sao khác ở Đà Nẵng. Mỗi phòng được trang bị đủ những tiện nghi cơ bản như tủ lạnh, điều hòa, máy quạt, ghế ngồi, phòng tắm. Phòng được dọn dẹp thường xuyên nên rất sạch sẽ, thoáng mát. Cùng với đó còn cung cấp thêm wifi miễn phí, chỗ đổ xe, dịch vụ phòng, lễ tân 24 giờ. Từ đây bạn chỉ mất vài phút chạy xe để tới công viên châu Á, Bảo tàng Chăm, cầu Rồng… Quanh nhà nghỉ cũng có nhiều nhà hàng, quán ăn…

Địa chỉ: 417 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Nam, Hải Châu

Điểm đánh giá: 8.3 (tuyệt vời) – 135 người review

Cách đặt phòng Bi Bi Motel Da Nang : GIÁ KHUYẾN MÃI

Đặt phòng online là cách chúng tôi & hàng triệu người khắp thế giới lựa chọn bởi tính thuận tiện, giá rẻ & nhiều ưu đãi cho Bạn:

3. Khang Homestay

Khang Homestay nằm cách cầu khóa Tình yêu chỉ 1.8 km, cách cầu sông Hàn 2.4 km, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 3 km và các điểm mua sắm khoảng 1.6 km,… Với vị thế này giúp bạn tham quan và vui chơi một cách dễ dàng.

Các phòng nghỉ ở đây được trang trí khá đơn giản nhưng vẫn đảm bảo đủ tiện nghi.

ƯU ĐIỂM : Khang Homestay

Các phòng nghỉ ở đây được trang trí khá đơn giản nhưng vẫn đảm bảo đủ tiện nghi cho bạn trong suốt thời gian lưu trú như: điều hòa, tủ lạnh, phòng vệ sinh khép kính,…. Ngoài cung cấp dịch vụ lưu trú, Khang Homestay còn cung cấp thêm các dịch vụ cho thế xe máy – ô tô, book tour du lịch, vé máy bay, taxi grab, giữ hành lý, hỗ trợ tư vấn các địa điểm du lịch ở Đà Nẵng, các quán ăn, món ăn nổi tiếng…

Địa chỉ: 152 Trưng Nữ Vương, Bình Hiên, Hải Châu

Điểm đánh giá: 9.2 (trên cả tuyệt vời) – 51 người review

Cách đặt phòng Khang Homestay : GIÁ KHUYẾN MÃI

Đặt phòng online là cách chúng tôi & hàng triệu người khắp thế giới lựa chọn bởi tính thuận tiện, giá rẻ & nhiều ưu đãi cho Bạn:

4. Linh’s house Danang

Linh’s house cũng là một địa chỉ bạn nên tham khảo.

ƯU ĐIỂM: Linh’s house Danang

Tại Linh’s house cung cấp wifi phủ sóng, các phòng có cửa sổ nhìn ra vườn với điều hòa, quạt điện, ấm đun nước siêu tốc, ly uống nước, phòng tắm riêng với đồ vệ sinh cá nhân miễn phí. Chổ nghỉ có sân hiên để du khách có thể thư giãn hoặc tổ chức các bữa tiệc BBQ nhẹ. Nhân viên cũng rất nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ bạn khi cần. Chất lượng phù hợp với giá tiền, đảm bảo bạn sẽ hài lòng.

Địa chỉ: 618 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Tây, Hải Châu

Điểm đánh giá: 9.8 (trên cả tuyệt vời) – 2 người review

Cách đặt phòng Linh’s house Danang : GIÁ KHUYẾN MÃI

Đặt phòng online là cách chúng tôi & hàng triệu người khắp thế giới lựa chọn bởi tính thuận tiện, giá rẻ & nhiều ưu đãi cho Bạn:

Nhận Giá ưu đãi trên Agoda & Booking [GIẢM 20% – 50%]

CAM KẾT: Chất lượng của các khách sạn nhà nghỉ Trưng Nữ Vương Đà Nẵng

Tuy không có quá nhiều lựa chọn cho bạn về khách sạn nhà nghỉ Trưng Nữ Vương Đà Nẵng nhưng 4 địa điểm này cũng đáng để bạn tham khảo, nhất là đối với những người hạn chế về kinh phí. Dulichkhampha24 tin hy vọng bạn sẽ chọn được một điểm lưu trú phù hợp và ưng ý nhất.

Tác giả: Tuyết Nhi

Đăng bởi: Khuyên Phạm

Từ khoá: TOP 4 Khách Sạn nhà nghỉ Trưng Nữ Vương Đà Nẵng – Ưu đãi hôm nay

Cập nhật thông tin chi tiết về Nhà Nghỉ, Khách Sạn Trên Địa Bàn Huyện Bảo Yên trên website Ysdh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!