Xu Hướng 9/2023 # Tổ Chức Đoàn Cơ Sở Là Gì? Điều Kiện Thành Lập Đoàn Cơ Sở? # Top 13 Xem Nhiều | Ysdh.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Tổ Chức Đoàn Cơ Sở Là Gì? Điều Kiện Thành Lập Đoàn Cơ Sở? # Top 13 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Tổ Chức Đoàn Cơ Sở Là Gì? Điều Kiện Thành Lập Đoàn Cơ Sở? được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Ysdh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, do người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam. Vậy điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở là gì? Thủ tục thế nào?

1. Tổ chức đoàn cơ sở là gì? Điều kiện thành lập thế nào?

Theo quy định tại Điều 13 Điều lệ Công đoàn Việt Nam ban hành kèm Quyết định 174/QĐ-TLĐ, Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn Việt Nam. Để thành lập Công đoàn cơ sở, đơn vị cần có tổ chức Công đoàn đáp ứng được các điều kiện sau:

– Công đoàn cơ sở được thành lập ở đơn vị sử dụng lao động hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Công đoàn có tối thiểu 05 đoàn viên hoặc người lao động trở lên.

– Các thành viên có đơn tự nguyện gia nhập công đoàn.

2. Thủ tục thành lập đoàn cơ sở thực hiện như thế nào?

Căn cứ Điều 14 Điều lệ Công đoàn Việt Nam và mục 12 Hướng dẫn 03/HD-TLĐ, trình tự, thủ tục thành lập Công đoàn cơ sở được thực hiện như sau:

Bước 1: Thành lập Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở 

– Người lao động tự nguyện lập ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở.

– Ban vận động thực hiện tuyên truyền, vận động, tiếp nhận đơn xin gia nhập công đoàn của người lao động.

Khi có đủ điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở theo quy định thì ban vận động tổ chức đại hội thành lập Công đoàn cơ sở và đăng ký với Công đoàn cấp trên xem xét, công nhận Công đoàn cơ sở.

Bước 2: Tổ chức đại hội thành lập Công đoàn cơ sở

– Thành phần dự đại hội gồm:

+ Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở.

+ Người lao động đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động đã là đoàn viên hoặc chưa là đoàn viên có đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam.

+ Đại diện Công đoàn cấp trên, người sử dụng lao động và các thành phần khác (nếu có) cùng dự, chứng kiến đại hội thành lập Công đoàn cơ sở.

– Việc tổ chức điều hành đại hội thành lập Công đoàn cơ sở do ban vận động thực hiện; có thể mời thêm đoàn viên, người lao động ngoài ban vận động, có kinh nghiệm, uy tín tham gia điều hành hoặc làm thư ký đại hội.

– Nội dung đại hội thành lập Công đoàn cơ sở gồm:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Báo cáo quá trình vận động người lao động gia nhập Công đoàn và công tác chuẩn bị tổ chức thành lập Công đoàn cơ sở.

+ Công bố danh sách người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn.

+ Tuyên bố thành lập Công đoàn cơ sở.

+ Đại diện Công đoàn cấp trên phát biểu (nếu có).

+ Người sử dụng lao động phát biểu (nếu có).

+ Bầu cử ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

+ Bầu cử chủ tịch Công đoàn cơ sở.

+ Thông qua kế hoạch hoạt động của Công đoàn cơ sở.

– Những nơi do điều kiện sản xuất, kinh doanh, không thể triệu tập toàn thể người lao động có đơn xin gia nhập Công đoàn dự đại hội thành lập Công đoàn cơ sở thì ban vận động tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự và phát phiếu bầu cử ban chấp hành, chủ tịch Công đoàn cơ sở cho đoàn viên tại các phòng, ban, tổ, đội, phân xưởng, nhóm công việc.

Đồng thời, thực hiện công tác kiểm phiếu theo quy định và công bố kết quả bầu cử để toàn thể đoàn viên được biết.

– Kết thúc đại hội thành lập Công đoàn cơ sở, ban vận động bàn giao toàn bộ hồ sơ đại hội cho ban chấp hành hoặc đồng chí chủ tịch mới được bầu, gồm cả danh sách ban vận động để lưu hồ sơ, tài liệu thành lập Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở.

– Ban vận động chấm dứt nhiệm vụ sau khi tổ chức thành công đại hội thành lập Công đoàn cơ sở.

Bước 3: Nộp hồ sơ đề nghị công nhận Công đoàn cơ sở

– Tổ chức họp ban chấp hành Công đoàn cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đại hội thành lập để bầu ban thường vụ, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Công đoàn (nếu đủ điều kiện). Quá trình chuẩn bị cần liên hệ Công đoàn cấp trên để được hướng dẫn.

– Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đại hội, ban chấp hành phải lập hồ sơ đề nghị Công đoàn cấp trên xem xét, công nhận, gồm có:

+ Văn bản đề nghị công nhận đoàn viên, Công đoàn cơ sở và kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra Công đoàn.

+ Danh sách đoàn viên và đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động.

+ Danh sách trích ngang lý lịch ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở.

+ Biên bản đại hội thành lập Công đoàn cơ sở.

+ Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại đại hội thành lập Công đoàn cơ sở và biên bản bầu cử tại hội nghị ban chấp hành (nếu có).

Bước 4: Ra quyết định công nhận Công đoàn cơ sở

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ thành lập Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp sẽ thẩm định, ban hành quyết định công nhận đoàn viên, Công đoàn cơ sở, ban chấp hành và các chức danh của ban chấp hành theo quy định.

– Trường hợp không đủ điều kiện công nhận đoàn viên hoặc Công đoàn cơ sở hoặc các chức danh được bầu, công đoàn cấp trên thông báo bằng văn bản để tập thể người lao động được biết.

Đồng thời hướng dẫn thực hiện đúng quy trình, thủ tục để được công nhận, hoặc tiếp tục tuyên truyền, vận động người lao động tự nguyện liên kết thành lập Công đoàn cơ sở theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

– Khi được công đoàn cấp trên công nhận, ban chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện các thủ tục khắc dấu; đồng thời triển khai tổ chức các hoạt động theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Cơ Sở Lý Luận Là Gì? Cơ Sở Lý Luận Có Khó Không?

Cơ sở lý luận là gì? Tìm hiểu Cơ Sở Lý Luận Trong Bài Luận Văn Cơ Sở Lý Luận Trong Bài Luận Văn

1. Khái niệm và mục đích của phần cơ sở lý luận trong luận văn

1.1 Cơ sở lý luận là gì?

1.2 Mục đích của phần cơ sở lý luận trong luận văn

Phân tích và tìm ra câu hỏi nghiên cứu mới

Liên hệ lý thuyết với thực tiễn nghiên cứu

Tránh các phương pháp nghiên cứu và tiếp cận kém hiệu quả

Đề ra kiến nghị và định hướng nghiên cứu cho tương lai

Theo Cooper (1984), viết cơ sở lý luận (literature review) bao gồm các bước sau:

Xác định vấn đề nghiên cứu

Đánh giá dữ liệu

Trình bày dữ liệu

2. Độ dài của phần cơ sở lý luận

3. Hướng dẫn cách viết phần cơ sở lý luận trong đề tài

3.1. Thu thập, đánh giá và chọn lọc tài liệu

Google Scholar

JSTOR

Project Muse (nhân văn và khoa học xã hội)

Medline (khoa học đời sống và y sinh)

Inspec (vật lý, kỹ thuật và khoa học máy tính)

Đánh giá và chọn nguồn

Bắt đầu bằng cách đọc phần tóm tắt để xác định xem bài viết có hữu ích hay không. Bạn sẽ phải đánh giá những nguồn nào có giá trị nhất và phù hợp với câu hỏi của bạn.

Khi bạn đọc, bạn cũng nên bắt đầu quá trình viết. Hãy ghi chú rằng sau này bạn có thể kết hợp vào văn bản đánh giá tài liệu của mình. Điều quan trọng là phải theo dõi các nguồn của bạn với các trích dẫn để tránh đạo văn.

: Chiến lược giá là gì? Hướng dẫn cơ bản về định giá sản phẩm

Xu hướng và mô hình (về lý thuyết, phương pháp hoặc kết quả)

Chủ đề: Những câu hỏi hoặc khái niệm

Các ấn phẩm quan trọng: Có bất kỳ lý thuyết hoặc nghiên cứu có ảnh hưởng nào đã thay đổi hướng của lĩnh vực này không?

Những “lỗ hổng” nghiên cứu: Những gì còn thiếu trong tài liệu? Có những điểm yếu cần được giải quyết?

3.3. Lên kế hoạch cho phần cơ sở lý luận

3.4. Triển khai viết cơ sở lý luận

Giống như bất kỳ văn bản học thuật nào khác, bài luận của bạn nên có phần giới thiệu, phần chính và phần kết luận.

Việc giới thiệu cần thiết lập rõ ràng trọng tâm và mục đích của tổng quan tài liệu.

Thân bài (Phần chính)

Trong phần này, bạn cần:

Tóm tắt và tổng hợp: Đưa ra một cái nhìn tổng quan về các điểm chính của mỗi nguồn và kết hợp chúng thành một tổng thể thống nhất

Đánh giá nghiêm túc: Đề cập đến điểm mạnh và điểm yếu về các nguồn của bạn.

Trong kết luận, bạn nên tóm tắt những phát hiện chính bạn đã lấy từ tài liệu và nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng.

4. 10 Tips hay khi viết cơ sở lý luận trong bài luận văn

Đừng bắt đầu phân tích tài liệu trước khi làm rõ trong đầu bạn những câu hỏi nghiên cứu. Điều này sẽ giúp bạn tránh lãng phí hàng giờ trong việc đọc mà không có mục đích. Nắm rõ các vấn đề trọng tâm và xem xét các tài liệu thông qua “ống kính” này.

Nghiên cứu cần sâu và rộng

: Khóa vi sai là gì? Ưu nhược điểm của khóa vi sai trên ô tô?

Xác định từ khóa của đề tài

Việc đưa ra lời phê bình hay phản biện thể hiện rằng bạn đã nghiên cứu một cách kỹ lưỡng về các tài liệu nghiên cứu. Vì vậy hãy đặt câu hỏi và mổ xẻ vấn đề nếu có thể.

Kết quả

Nguồn hợp lệ

Một phần trong phân tích của bạn về các tài liệu được xem xét gần như chắc chắn sẽ bao gồm việc xem xét nền tảng lý thuyết của từng nguồn, các giả định làm việc vốn có, các mục tiêu nghịch lý, v.v. Nói rõ lý do căn bản đằng sau khía cạnh lý thuyết cho những phát hiện của riêng bạn và vị trí bạn đã đạt được vào phần cuối.

Nguồn gốc xuất xứ

10 Trò Chơi Ngày Thành Lập Đoàn 26

Đổ nước vào chai

Trò chơi đổ nước vào chai là một trò chơi phổ biến trong dịp 26/3 tại các trường học, trò chơi với mục đích rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tập thể, khéo léo, nhanh nhẹn, sáng tạo, hoạt bát, v.v…

Hướng dẫn cách chơi:

Cách chơi: Người chơi được chia thành nhiều đội, phía trước mỗi đội từ 4-6m đặt những chai không. Người chơi mỗi đội xếp thành hàng dọc và lần lượt từng người sẽ dùng tay múc nước ở thau để ở vạch xuất phát của mỗi đội để đi đổ vào chai, sau đó chạy về cho người tiếp theo của đội mình tiếp tục. Đội nào đổ đầy chai nước trước thì đội đó thắng.

Luật chơi: Số người chơi ở mỗi đội phải bằng nhau. Nếu các thành viên của đội đã đi hết một lượt mà chai chưa đầy nước thì sẽ quay lại lượt từ người đầu tiên. Trò chơi này cũng có thể áp dụng cách tính giờ để xác định đội thắng cuộc.

Trò chơi nhảy bao bố

Chơi đôi: Chia làm 2 đội, mỗi đội từ 3-5 đôi, mỗi đôi một nam một nữ đứng ở điểm xuất phát và chờ lệnh của quản trò. Mỗi đội có một ô hàng dọc để nhảy và có hai vạch mức: 1 vạch xuất phát và một vạch đích. Mỗi đội xếp thành 1 hàng dọc, hai người đứng đầu bước vào trong bao và hai tay giữ chặt lấy miệng bao. Sau khi nghe hiệu lệnh xuất phát, đôi đứng đầu mỗi đội nhảy đến đích rồi lại quay trở lại vạch xuất phát đưa bao cho đôi thứ hai. Khi nào đôi thứ nhất nhảy về đến đích thì đôi thứ hai mới tiếp tục nhảy, cứ như vậy lần lượt đến đôi cuối cùng, đội nào về trước thì đội đó thắng.

Chơi đơn: Có thể chơi từ 5-7 người, xếp thành một hàng ngang đứng trước vạch xuất phát và chờ lệnh của quản trò. Khi có hiệu lệnh xuất phát của quản trò thì tất cả cùng nhảy về đích, ai về tới đích trước thì người đó thắng.

Trò chơi nhảy bao bố

Ba người bốn chân.

Trò chơi nhảy bao bố

Trò chơi Ba người bốn chân là một trò chơi rất thú vị dịp 26/3 này, trò này đòi hỏi tinh thần đồng đội, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong đội.

Nội dung: Thi đấu theo nhóm 3 HS.

Chuẩn bị: Mỗi đội 2 dây vải có độ chắc chắc cao, không co dãn, dài 0.5 m

Thể thức thi đấu: Tất cả các cặp học sinh thi đấu 1 lượt tính điểm theo vị thứ.

Số lượng HS dự thi: Mỗi lớp cử ra 2 HS nam và 1 HS nữ tham gia thi đấu.

Luật chơi: Ba học sinh xếp hàng ngang ngay vạch xuất phát của đội mình. Hai HS hai bên sẽ dùng dây vải cột 1 chân mình vào 1 của người đứng giữa. Khi nhận lệnh xuất phát của trọng tài, thì các đội nhanh chóng di chuyển nhanh về đích. Mỗi đội chỉ được chạy trên đường riêng của mình đã quy định. Đội chơi được công nhận là đã về đích khi chạy qua vạch đích. Nếu bị tuột dây trong lúc thi đấu thì đội đó phải cột lại dây rồi mới được tiếp tục thi đấu.

Ăn quả nhớ ai

Ba người bốn chân.

Trò chơi Ăn quả nhớ ai là trò chơi quen thuộc có từ bao đời và là “món ăn tinh thần” dành cho cuộc sống con người. Với trò chơi Ăn quả nhớ ai, người chơi được tha hồ vui chơi trong một bầu không khí vui vẻ và lành mạnh.

Số lượng: mỗi lớp 1 đội gồm 4 nam, 4 nữ đứng xếp theo hàng dọc

Đấu bảng, loại trực tiếp

Người đầu tiên sẽ không được dùng tay để ăn hết quả táo đã được BTC phát sau đó dùng muỗng chuyền hạt táo cho các thành viên trong đội, sau lượt chuyền đi và chuyền về nếu đội nào chuyền hạt táo về ngừoi đứng đầu trước tiên sẽ là đội chiến thắng. Đội nào làm rớt hạt táo coi như bị loại. Hoàn thành xong lượt đi và về nhanh nhất là đội thắng cuộc.

Đua xe đạp chậm

Ăn quả nhớ ai

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho học sinh, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các khối lớp trong nhà trường. Đua xe đạp chậm là môn “thể thao” vừa tôi luyện sức khỏe và sự nhạy bén, khéo léo vừa thực sự vui nhộn khiến các em hào hứng tham gia. Đây là trò chơi phù hợp cho dịp 26/3.

Nội dung: Thi đấu theo cặp HS.

Chuẩn bị: Một xe đạp có vòng lốp có đường kính 650cm.

Thể thức thi đấu: Tất cả các lớp từng khối thi đấu 1 lượt trong vòng 5 phút, tính điểm theo vị thứ.

Số lượng HS dự thi: Mỗi lớp cử ra 1 HS nam và 1 HS nữ tham gia thi đấu.

Luật chơi: Một HS chở 1 HS chỉ được chạy trên đường riêng của mình đã quy định. Càng đi chậm thì thành tích càng cao, cuộc đua dừng lại khi có một đội (không phạm qui) đến đích, thành tích được tính từ vị trí dừng lại đến vạch đích, khoảng cách càng xa thị vị thứ càng cao. Chú ý xe phải có sự chuyển động, không được đứng im, người chơi chạm đất sẽ dừng cuộc chơi và tính vị thứ lớp cuối cùng.

Đua xe đạp chậm

Giai điệu kết nối

Đua xe đạp chậm

Âm nhạc sẽ mang chúng ta lại gần nhau hơn. Nếu muốn tìm một trò chơi vui, mang lại nhiều tiếng cười cho dịp 26/3 thì Giai điệu kết nối là gợi ý không tồi của chúng mình gửi đến bạn.

Mỗi lớp cử 2 bạn 1 nam 1 nữ, mỗi lần thi đấu sẽ có 5 cặp (10 người)

Các đội chơi đứng quanh vòng tròng đã được BTC chuẩn bị và nhảy theo nhạc, sau khi nhạc dừng các đội phải nhanh chân nhảy vào trong vòng tròn, bạn nào chưa vào được hoặc chạm mức sẽ bị loại. BTC sẽ tiếp tục thắt vòng dây lại cho đến khi còn lại người cuối cùng, đó sẽ là người chiến thắng.

Thi đấu loại trực tiếp.

Trò chơi kéo co

Giai điệu kết nối

Bất kể khi nào bạn cũng có thể chơi kéo co cùng bạn bè, nhưng chơi vào ngày 26/3 thì không khí đặc biệt hơn đúng không nào? Trò chơi dân gian này vừa có tác dụng rèn luyện sức khỏe, lại vừa vui vẻ, thoải mái. Và vì đây là trò chơi tập thể nên qua đó các bạn càng trở nên đoàn kết hiệp lực, thân thiết với nhau hơn rất nhiều.

Kéo co là trò chơi có cách thức tổ chức, đạo cụ và sân chơi đơn giản. Một cuộc thi kéo co có 2 đội, số lượng người đều nhau. 2 đội sẽ nắm vào một sợi dây thừng, ở điểm giữa của dây được đánh dấu bằng một dây lụa đỏ làm mốc.

Khi hiệu lệnh vang lên, các thành viên của mỗi đội chơi nắm chặt hai tay vào dây, đội nào kéo điểm đánh dấu sang phía mình là đội đó thắng cuộc.

Mỗi cuộc thi đấu gồm 3 hiệp, đội nào thắng liên tiếp 2 hiệp thì đội đó giành phần thắng, không cần thi đấu hiệp thứ 3.

Mỗi hiệp thường không kéo dài quá 2 phút, nên đòi hỏi các thành viên của các đội chơi phải rất nỗ lực.

Trò chơi kéo co

Cứu hỏa

Trò chơi kéo co

Một trò chơi vào dịp 26/3 cũng không kém phần thú vị nữa mà chúng mình muốn giới thiệu đến bạn đó chính là trò Cứu hoả. Trò chơi được tổ chức hết sức sôi động, đã tạo nên không khí đậm chất sinh viên, đậm chất thanh niên, góp phần đưa tinh thần của tuổi trẻ nhà trường hòa chung khí thế tuổi trẻ cả nước trong tháng 03 – tháng thanh niên.

Dụng cụ gồm: xô đựng nước (các chi đoàn chuẩn bị mỗi lớp 1 xô đựng nước, chai nhựa 1l và ly dùng một lần

Số lượng: Mỗi lớp 1 đội gồm 4 nam 4 nữ ngồi theo hàng dọc.

Người đầu tiên sẽ múc nước từ trong xô vào ly, không được quay đầu lại mà đổ ra sau cho người tiếp theo hứng, cứ lần lượt như vậy đến người cuối cùng, người này có nhiệm vụ đổ nước vào chai, sau thời gian 2 phút đội nào có chai nước đầy hơn sẽ là đội chiến thắng.

Đấu bảng, loại trực tiếp.

Chung sức chung quần

Cứu hỏa

Chung sức chung quần – nghe tên thôi đã thấy hết sức thú vị rồi. Đây là trò chơi vui, mang lại nhiều niềm vui cho cả người chơi lẫn người xem, là trò được đông đảo mọi người yêu thích dịp 26/3.

Mỗi lớp 1 đội gồm 2 nam, 1 nữ.

Đội thi đứng trước vạch xuất phát, sau đó người đầu tiên cầm quần vừa chạy vừa mặc quần rồi vòng qua cọc, sau đó chạy về cởi quần cho người tiếp theo, tiếp tục như thế cho đến thành viên cuối cùng trong đội. Đội nào treo quần lên cọc của mình nhanh nhất sẽ là đội chiến thắng

Gian Hàng Ẩm Thực

Chung sức chung quần

Hiện nay, hoạt động trải nghiệm sáng tạo đang là một hoạt động được các nhà trường rất quan tâm. Chính bởi thông qua hoạt động trải nghiệm của bản thân, mỗi học sinh cũng bắt đầu xác định được năng lực, sở trường và chuẩn bị một số năng lực cơ bản cho người lao động tương lai và người công dân có trách nhiệm. Nhằm giáo dục trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, các trường học đã tổ chức cuộc thi “Hội chợ ẩm thực ba miền” vào dịp 26/3 với sự tham gia đông đảo của các lớp học.

Hướng dẫn cuộc thi:

Các lớp sẽ bán các loại ẩm thực trong gian hàng đã đăng ký với ban tổ chức, Các chi đoàn chỉ được sử dụng bếp cồn để đun, nấu, chiên… Điểm gian hàng ẩm thực sẽ tính bao gồm điểm trang trí gian hàng và các món ăn, Các món ăn phải hợp vệ sinh, Các gian hàng chịu trách nhiệm về món ăn.

Lưu ý: Không được sử dụng bàn ghế của nhà trường, phải dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ.

Đăng bởi: Sơn Nguyễn

Từ khoá: 10 Trò chơi ngày thành lập đoàn 26-3 hay nhất

Bảo Mật Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì? Phương Pháp Bảo Mật Cơ Sở Dữ Liệu Tốt Nhất Hiện Nay!

Trước đây, doanh nghiệp thường có thể bảo mật dữ liệu bằng cách khóa các loại giấy tờ nhạy cảm trong tủ hồ sơ hoặc thực hiện cài mật khẩu cho máy tính. Nhưng với sự thay đổi nhanh chóng mặt trong thời đại kỹ thuật số, giờ đây các doanh nghiệp sẽ phải nỗ lực nhiều hơn với các loại công nghệ và giải pháp mới để bảo mật các hệ thống, ứng dụng và các dữ liệu của doanh nghiệp được toàn vẹn.

Bảo mật về cơ sở dữ liệu đề cập đến phạm vi hoạt động các công cụ, kiểm soát và biện pháp được thiết kế để thiết lập được và duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn cũng như tính khả dụng của cơ sở dữ liệu. Bài viết này cũng sẽ tập trung chủ yếu vào tìm hiểu tính bảo mật vì đó là yếu tố bị xâm phạm trong hầu hết của các vụ vi phạm dữ liệu.

Bảo mật cơ sở dữ liệu là ban phải giải quyết và bảo vệ những điều sau:

Dữ liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu

Hệ thống để quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS)

Máy chủ của cơ sở dữ liệu vật lý và / hoặc máy chủ của cơ sở dữ liệu ảo và phần cứng bên dưới

Cơ sở hạ tầng các loại máy tính và / hoặc các loại mạng được sử dụng để truy cập cơ sở dữ liệu

Bối cảnh chung về bảo mật cơ sở dữ liệu

Khối lượng của dữ liệu ngày càng tăng — lưu trữ , thu thập và thực hiện xử lý dữ liệu đang tăng lên theo cấp số nhân có trên hầu hết các tổ chức. Bất kỳ các công cụ hoặc thực hành bảo mật dữ liệu nào cũng đều phải có khả năng được mở rộng cao để giải quyết các yêu cầu trong tương lai gần và xa.

Cơ sở và hạ tầng phân tán – môi trường mạng hiện đang ngày càng phức tạp, đặc biệt khi các doanh nghiệp chuyển đổi khối lượng công việc sang các kiến ​​trúc đám mây được kết hợp hoặc đa đám mây, khiến việc triển khai, quản lý và thực hiện lựa chọn các giải pháp bảo mật trở nên khó khăn hơn.

Các yêu cầu về quy định ngày càng chặt chẽ — bối cảnh cũng tuân thủ quy định trên toàn thế giới ngày càng thêm phức tạp, do đó, việc tuân theo tất cả các loại nhiệm vụ ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Sự thiếu hụt mạnh mẽ kỹ năng về an ninh mạng — sự thiếu hụt trên toàn cầu về các chuyên gia an ninh mạng có tay nghề cực kỳ cao và các tổ chức đang gặp khó khăn trong việc có thể thực hiện các vai trò bảo mật. Điều này cũng có thể gây khó khăn hơn trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng khá quan trọng, bao gồm cả cơ sở dữ liệu.

Các hiểm hoạ về bảo mật cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp

Số lỗ hổng về bảo mật trong các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu được phát hiện ngày càng nhiều hơn. Một số chuyên gia đã chứng tỏ rằng hacker hoàn toàn có thể tạo ra các loại virus chuyên lây lan qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu và thậm chí là các rootkit trong bản thân hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Nhưng điều đó cũng sẽ không có nghĩa là CSDL chỉ có thể bị tấn công thông qua những kỹ thuật cao cấp. Theo Top 20 – 2007 Security Risks của SANS Institute cho biết thì các lỗ hổng trên máy chủ cơ sở dữ liệu thuộc nhóm 20 rủi ro bảo mật hàng đầu, trong đó thì những lỗ hổng thường gặp nhất là:

Dùng cấu hình chuẩn với các tên người dùng và mật khẩu mặc định.

Tấn công SQL Injection thông qua công cụ của cơ sở dữ liệu, ứng dụng thứ ba hay các ứng dụng duyệt web của người dùng.

Dùng mật khẩu dễ để dò tìm cho các tài khoản cao cấp.

Các lỗi tràn bộ đệm trong toàn bộ các tiến trình “lắng nghe” các cổng phổ biến

Điều đó chứng tỏ một thực tế là cơ sở dữ liệu có thể bị tấn công bằng những phương pháp rất là đơn giản. Nếu xét kỹ hơn, chúng ta cũng sẽ thấy có rất nhiều lỗ hổng trong hệ thống cơ sở dữ liệu do con người tự tạo ra. Dữ liệu của doanh nghiệp cũng có thể nằm rải rác ở những điểm khác nhau ngay bên ngoài máy chủ chính, đó có thể là các đĩa/băng để lưu trữ, các máy chủ dự phòng hay máy chủ để phục vụ nhu cầu báo cáo hay thậm chí là máy chủ dành cho việc phát triển/kiểm thử ứng dụng.

Trong khi các hệ thống thực hiện lưu trữ, dự phòng có thể cũng được bảo vệ nghiêm ngặt và gần như các hệ thống chính thì cơ sở dữ liệu cho phát triển và kiểm thử ứng dụng thường sẽ không được quan tâm nhiều. Đó là một lỗ hổng khá là lớn vì các cơ sở dữ liệu đó thường chứa cả những thông tin nhạy cảm ví dụ như số dư, giao dịch thực tế của khách hàng nhưng cũng lại có thể bị những nhóm người dùng đông đảo và không hề có thẩm quyền truy cập.

Cũng như các công tác bảo mật nói chung, phòng ngự theo những chiều sâu (defense-in-depth) và bảo vệ có trọng điểm là một trong những nguyên tắc cơ bản của bảo mật cơ sở dữ liệu. Để có thể thực hiện được điều này, doanh nghiệp cần biết rõ họ cũng đã triển khai những cơ sở dữ liệu nào, chúng hiện đang được sử dụng để lưu thông tin gì, chúng đang có được những điểm yếu nào. Vì vậy, bảo mật cho cơ sở dữ liệu phải bắt đầu bằng việc thu thập thông tin, phân loại và thực hiện xác định mức độ ưu tiên.

Một biện pháp khác khá đơn giản và hiệu quả nhưng ít người chú ý thực hiện là gỡ bớt các loại mô-đun không cần thiết để giảm thiểu bình diện dễ tấn công. Hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện nay (đặc biệt là các phiên bản dành riêng cho doanh nghiệp) đều chứa rất nhiều mô-đun hay tuỳ chọn với những loại công dụng mà bình thường ít dùng tới. Tất nhiên, càng có thêm nhiều chức năng thì khả năng có lỗ hổng và dễ bị lợi dụng để tấn công càng lớn. Vì vậy, hãy rà soát cấu hình cơ sở dữ liệu theo định kỳ để loại bỏ những thành phần không cần thiết.

Với việc các lỗ hổng bảo mật của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu liên tiếp được phát hiện, công việc cũng không thể bỏ qua đối với các doanh nghiệp là có thể áp dụng các bản vá do các nhà cung cấp cho phân phối. Việc áp dụng các bản để vá không đơn giản là tải xuống và cài đặt. Đối với các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, việc áp các bản vá còn phức tạp hơn rất nhiều so với các thiết bị mạng hay các ứng dụng các phần mềm khác.

Vì các cơ sở dữ liệu là yếu tố sống còn quyết định của các hệ thống ứng dụng chính nên mỗi một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng rất lớn. Trước khi thực hiện cài đặt bất kỳ bản vá nào đều cần phải thử nghiệm thật là cẩn thận và lên kế hoạch để đảm bảo hệ thống có thể hoạt động ổn định sau khi triển khai cũng như là giúp giảm thiểu thời gian dừng (downtime).

Trong bảo mật cơ sở dữ liệu, kiểm soát truy cập là yếu tố thiết yếu và điều đó phải được người thực hiện dựa trên nguyên tắc quyền tối thiểu. Mỗi người dùng hay mỗi ứng dụng chỉ được phép có những quyền đủ để có thể phục vụ cho công việc. Điều này sẽ không chỉ áp dụng cho quá trình phân quyền đầu tiên mà cũng cần phải được kiểm tra định kỳ. Không ít doanh nghiệp được cấp quyền truy cập sâu cho nhân viên tư vấn hay các lập trình viên bên ngoài cho một dự án ngắn ngày nhưng cũng lại quên không cắt hay thay đổi quyền khi công việc hoàn tất.

Vì những quyền đọc thường có vẻ rất vô hại cũng có thể dùng làm bàn đạp phù hợp dành cho những cuộc tấn công có quy mô trong tương lai nên chúng ta cũng cần xem xét việc phân quyền của cả những quyền riêng nhỏ nhất. Bên cạnh đó, cần phải có biện pháp kiểm soát và theo dõi việc thực hiện truy cập từ các phương tiện lưu trữ dữ liệu cũng như cố gắng để hạn chế những mối đe doạ đối với bảo mật cơ sở dữ liệu từ quá trình phát triển và kiểm thử phần mềm. Phải đảm bảo rằng dữ liệu thật không được dùng vào quá trình phát triển hay đẻ kiểm thử, cơ sở dữ liệu dùng vào những công việc đó cũng không được nằm chung trên máy chủ chứa cơ sở dữ liệu thật.

Mã hoá cơ sở dữ liệu là biện pháp tiếp theo cần áp dụng để bảo mật cơ sở dữ liệu, là lớp bảo vệ trong trường hợp các biện pháp kiểm soát lượng truy cập đã bị vượt qua. Việc mã hoá này cũng phải được thực hiện một cách đúng đắn để đảm bảo người dùng được có toàn quyền trên hệ điều hành cũng không thể nào đọc được dữ liệu nếu không thông qua kiểm soát của các ứng dụng.

Yếu tố quan trọng đầu tiên là luôn cần xét đến trong quy trình mã hoá dữ liệu là để quản lý các khoá, nếu hệ thống quản lý khoá không thể đảm bảo thì những tác dụng của mã hoá cũng giảm đi rất nhiều. Vấn đề mà các bạn cần lưu ý là lựa chọn các phương án mã hoá riêng như thế nào để có thể đảm bảo an toàn thông tin mà sẽ không ảnh hưởng đến hiệu năng của hệ thống?

Chúng ta cũng sẽ cùng xem xét một số lựa chọn. Nếu như nhấn mạnh vấn đề thực hiện bảo mật, có thể lựa chọn mã hoá được tất cả các loại trường trừ trường mã số (ví dụ như ;à mã khách hàng). Cách làm như thế này chỉ có thể áp dụng được nếu mọi yêu cầu truy cập cơ sở dữ liệu (dù là truy vấn, thêm mới, cập nhật hay là xoá) đều dựa trên trường mã số.

Nếu có yêu cầu để truy cập dữ liệu dựa trên các trường khác, ảnh hưởng của việc thực hiện mã hoá/giải mã dữ liệu sẽ rất lớn (ví dụ như là việc tìm kiếm theo tên khách hàng sẽ yêu cầu được giải mã tất cả các bản ghi). Điều đó dẫn đến như là một phương án khác là chỉ mã hoá những trường được chứa dữ liệu nhạy cảm, cần bảo vệ tất cả như số thẻ tín dụng…

Cách làm như thế này chỉ ảnh hưởng đến những câu lệnh truy cập phù hợp dựa trên số thẻ tín dụng. Nhưng cũng rất có thể ứng dụng lại có chức năng là tìm kiếm chỉ dựa trên số thẻ tín dụng. Vì vậy, trước khi bạn quyết định mã hoá trong một trường dữ liệu nào đó, chúng ta cũng cần xem xét các câu lệnh truy cập dữ liệu hay dùng để có thể biết việc mã hoá ảnh hưởng thế nào đến hiệu năng của hệ thống.

Gần đây trên các thị trường đang nổi lên một mảng giải pháp và cùng sản phẩm mới với tên gọi DLP (data loss prevention). Mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng các giải pháp hiện đều có tâm điểm là hệ thống giám sát và lọc nội dung. Khả năng để phân tích nội dung cho phép các công cụ rà soát mọi kiểu luồng thông tin trao đổi trên mạng cũng như dữ liệu nằm ở ngay trên đĩa, gỡ bỏ các lớp vỏ (ví dụ như là với các bảng tính hay tệp PDF được nén) để xác định được các thông tin nhạy cảm dựa trên các chính sách bảo mật thông tin của doanh nghiệp.

Bắt đầu với các loại công cụ giám sát nhằm phát hiện rò rỉ thông tin thông qua các kênh trao đổi phổ biến như thư điện thử, tin nhắn tức thời ngay (IM), FTP và HTTP, các giải pháp DLP cũng dần phát triển thêm những tính năng như rà soát các loại kho dữ liệu và các thư mục được chia sẻ trong mạng để có thể phát hiện thông tin nhạy cảm chưa được bảo vệ, giám sát được việc sử dụng dữ liệu trên máy tính của nhiều người dùng (ví dụ như chép tài liệu quan trọng đưa ra thiết bị nhớ USB, cắt dán thông tin).

Phương pháp bảo mật cơ sở dữ liệu tốt nhất cho doanh nghiệp Bảo mật Vật Lý

Cho dù các máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn được đặt tại cơ sở hay trong trung tâm dữ liệu kiểu đám mây, nó phải được đặt ở trong một môi trường an toàn, được kiểm soát về các loại khí hậu. (Nếu như các máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn nằm ở trong trung tâm dữ liệu đám mây, nhà cung cấp các dịch vụ đám mây của bạn sẽ nhanh chóng giải quyết việc này cho bạn.)

Sử dụng tường lửa

Tường lửa chính là phương thức bảo mật được sử dụng phổ biến nhất thời điểm hiện nay. Nhờ có tường lửa mà những thông tin về cơ sở dữ liệu sẽ được bảo vệ khỏi các mối đe dọa nguy hiểm từ bên ngoài. Tường lửa sẽ ngăn chặn được những truy cập trái phép và bất thường. Qua đó, các cơ sở dữ liệu của tổ chức sẽ được bảo mật một cách an toàn và cũng hiệu quả hơn.

Kiểm soát số lượng, quyền hạn truy cập

Để bảo mật được tốt cơ sở dữ liệu và ngăn chặn các dữ liệu bị rò rỉ ra bên ngoài, các doanh nghiệp cũng cần phải quản lý được thật tốt số lượng và quyền hạn truy cập. Các tổ chức cũng cần phải giới hạn tối thiểu số lượng người có thể tham gia truy cập, cũng như giới hạn các quyền của họ cũng chỉ được thực hiện ở mức tối thiểu cần thiết để thực hiện các công việc của mình. Việc giới hạn về số lượng và quyền hạn truy cập sẽ hạn chế tối đa những cuộc đánh cắp các loại cơ sở dữ liệu.

Bảo mật tài khoản và thiết bị của người dùng cuối

Các tổ chức, doanh nghiệp vẫn phải luôn biết được ai đang truy cập vào các nguồn cơ sở dữ liệu. Và nguồn cơ sở dữ liệu đó sẽ được truy cập khi nào và được dùng vào các mục đích gì. Ứng dụng thuộc các biện pháp giám sát và theo dõi dữ liệu cũng sẽ cảnh báo cho doanh nghiệp các truy cập và để sử dụng dữ liệu trái phép và bất thường. Các thiết bị mà người dùng khi truy cập phải luôn tuân thủ theo các biện pháp kiểm soát bảo mật.

Mã hoá dữ liệu

Tất cả các loại dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu phải được bảo vệ riêng bằng cách mã hoá Encryption. Việc mã hóa cũng sẽ giúp bảo mật thông tin tốt hơn, giúp cho các quá trình truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị với nhau trở nên được an toàn hơn.

Sử dụng những phần mềm cơ sở dữ liệu cập nhật nhất

Các cuộc tấn công an ninh mạng hiện ngày càng trở nên tinh vi và hiện đại hơn. Chính vì thế mà các tổ chức, doanh nghiệp phải luôn tham gia sử dụng, cập nhật và ứng dụng những phần mềm quản lý bảo mật.

Lưu trữ các thông tin đăng nhập

Các tổ chức cũng cần phải ghi lại tất cả các thông tin đăng nhập vào máy chủ các cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, cần ghi lại được tất cả các hoạt động trên cơ sở dữ liệu của những nguồn đăng nhập này. Qua đó có thể nhanh chóng phát hiện ra những sai phạm, những lưu lượng truy cập bất thường và trái phép.

Bảng Chấm Điểm Đánh Giá Phân Loại Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Biểu Điểm Đánh Giá Phân Loại Chất Lượng Tccs

ĐẢNG BỘ ……………….

CHI, ĐẢNG BỘ: …………….

.., ngày ….. tháng… năm 2023

(áp dụng cho đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ)

STT

Nội dung

Điểm

Ghi chú

Chuẩn

Tự chấm

Tổ thẩm định

I.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị

35

1.

Kết quả lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

25

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD có lãi; thực hiện các chương trình chỉ tiêu kinh tế- xã hội theo đúng đường, lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo xây dựng và thực hiện Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp (nếu có).

10

Đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh có hiệu quả gồm :

+ Doanh thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch: 3 điểm

+ Bảo toàn và sử dụng hiệu quả vốn: 2 điểm

+ Đảm bảo an toàn lao động: 1 điểm

6

Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước; nộp đủ BHYT, BHXH, BHTN đối với người lao động trong doanh nghiệp (không hoàn thành mỗi nghĩa vụ trừ 1 điểm).

5

Đảm bảo người lao động có việc làm, có thu nhập ổn định và cao hơn năm trước, quan tâm đầy đủ đến đời sống tinh thần cho người lao động.

4

2.

Lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

5

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở của đơn vị; xây dựng và thực hiện tốt văn hoá doanh nghiệp; nội bộ đoàn kết, không có hiện tượng mất dân chủ; đảm bảo tốt việc công khai minh bạch về tài chính và phân phối, thực hiện giám sát mọi hoạt động của doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật.

2

Có tổ chức Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ với người lao động (không tổ chức trừ 1 điểm).

2

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị (Để xảy ra tham nhũng, lãng phí trừ 1điểm).

1

3.

Lãnh đạo thực hiện công tác quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường

5

Lãnh đạo các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn trong doanh nghiệp.

2

Xây dựng lực lượng tự vệ đảm bảo theo quy định, bảo vệ tốt tài sản. Ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp được nâng cao.

3

II.

Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

19

Thực hiện tốt công tuyên truyền, giáo dục tuyền thống, chính trị tư tưởng nhân các sự kiện và các ngày lễ lớn trong năm theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

2

Đảng viên tham dự đầy đủ các Hội nghị, lớp học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 của Đảng (đảng viên tham gia các lớp học tập dưới 90% bị trừ1 điểm).

2

Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 4, 5 của Đảng. Tổ chức cho đảng viên viết thu hoạch về kết quả học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 của Đảng (Thiếu 01 nội dung trừ 1 điểm).

5

– Xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch năm 2023 thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Thiếu 01 nội dung trừ 1 điểm).

– Có tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2023 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4

– Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ.

– Đảng viên có bản kế hoạch và cam kết cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết số 04 Hội nghị TW4, khóa XII

4

– Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, không để xảy ra mất đoàn kết, diễn biến tư tưởng phức tạp trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên ở đơn vị, nếu có vấn đề xảy ra đã được giải quyết kịp thời hoặc báo cáo với cấp ủy cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.

– Thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu.

2

III.

Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng bộ, Chi bộ

14

Có đăng ký xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy chi bộ. Thực hiện kiểm điểm phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết số 04 Hội nghị Trung ương 4, khóa XII. Chỉ đạo đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở đảm bảo quy trình, chất lượng, đúng tiến độ.

3

Thực hiện chế độ nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi, đảng bộ theo Hướng dẫn 09-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương. Có sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt (theo NQTW4 khóa XII); ghi chép và lưu trữ đầy đủ các biên bản sinh hoạt theo quy định (Thiếu 1 nội dunng trừ 1 điểm)

3

Thực hiện việc quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên; Làm tốt công tác giới thiệu đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ địa phương và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân tại địa phương nơi cư trú theo Quy định số 76 -QĐ/TW của Trung ương (có đảng viên vi phạm việc sinh hoạt nơi cư trú trừ 1 điểm).

2

Thu nộp, quản lý đảng phí và quản lý tài chính đảng đầy đủ; quyết toán kinh phí hoạt động kịp thời; quản lý lưu trữ hồ sơ của cấp ủy cơ sở đúng quy định. Đảm bảo các loại báo cáo theo quy định và tham dự đầy đủ các hội nghị do Đảng ủy khối tổ chức (thực hiện không đầy đủtrừ 1 điểm).

3

Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ (kết nạp không kết nạp trừ 1 điểm).

3

IV.

Lãnh đạo công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng

9

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của chi bộ, đảng ủy, UBKT.

3

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát: đúng kế hoạch 2 điểm; đảm bảo quy trình 2 điểm

4

Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

2

V.

Xây dựng doanh nghiệp và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

13

Lãnh đạo xây dựng doanh nghiệp vững mạnh; kịp thời kiểm tra, xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc xảy ra ở cơ sở; giải quyết đơn thư, khiếu kiện và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của đơn vị.

5

Xây dựng các tổ chức chính trị – xã hội (Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; giữ vững mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với quần chúng.

4

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia ý kiến xây dựng các nghị quyết, quyết định của tổ chức đảng, chính quyền. Xây dựng đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Advertisement

2

Tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

2

Cộng

90

VI.

Phần điểm thưởng:

10

Hiệu quả sản xuất kinh doanh so với cùng kỳ năm trước:

– Tăng dưới từ 5% – 10% (cộng 1 điểm)

–Tăng trên 10% (cộng 2 điểm)

2

Thu nhập bình quân của người lao động so cùng kỳ năm trước: Tăng từ 10% trở lên.

1

Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Đảng uỷ Khối; thực hiện đảm bảo quy trình, nội dung về công tác đánh giá chất lượng TCCS đảng và đảng viên cuối năm báo cáo đúng thời gian quy định.

2

Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (có xác nhận của cơ quan Thuế, BHXH)

1

Tổ chức Công đoàn đạt danh hiệu “Vững mạnh”

1

Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt danh hiệu “VM xuất sắc”

1

Công tác phát triển đảng viên mới:Đạt 100% và vượt chỉ tiêu đề ra.

2

Tổng điểm

100

Nhận xét chung:

1- Có đăng ký xây dựng TCCS đảng từ đầu năm:…….

2- Sản xuất kinh doanh lãi, (lỗ):……………..đồng.

3- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và chế độ BHXH, BHYT, BHTN (nếu còn nợ thì ghi rõ lý do, số tiền nợ)……………..

4- Công đoàn được Công đoàn cấp trên đánh giá, xếp loại:……………………..

5- Đoàn Thanh niên được Đoàn cấp trên đánh giá, xếp loại:………..………….

6- Tổ chức hội nghị đảng bộ….… kỳ/năm; sinh hoạt cấp ủy…….kỳ/năm; sinh hoạt chi bộ….…kỳ/năm; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt bình quân đạt ……..%. Số chi bộ trực thuộc đạt TSVM….….,tỷ lệ………..%; (có hay không có chi bộ yếu, kém)………..

7- Số lượng đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ………đồng chí, đạt tỷ lệ………..%.

8- Có xảy ra đình công, lãng công:………..

9- Cấp ủy viên TCCS đảng, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp (là đảng viên), Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN có bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên:………………

10- Có hồ sơ theo dõi công tác Bảo vệ chí trị nội bộ………………….

Căn cứ kết quả trên, cấp ủy chi, đảng bộ:……… tự chấm điểm (kể cả điểm thưởng) là …….…điểm và xếp loại Chi bộ (Đảng bộ)……………………………………………..

Top 10 Trường Trung Học Cơ Sở Ở Tphcm Tốt, Chất Lượng Nhất

5/5 – (1 bình chọn)

Trung học cơ sở là cấp bậc đánh dấu của các em thiếu nhi phát triển thành thiếu niên. Đây cũng là giai đoạn tiền đề để các em định hình phát triển về kiến thức cũng như nhân cách sau này. Chính vì thế việc lựa chọn cho con em mình một ngôi trường cấp 2 tốt không phải là chuyện đơn giản. Nếu gia đình bạn đang sống tại TPHCM thì nhất định không nên bỏ qua top 10 trường trung học cơ sở ở TPHCM chất lượng tốt, đạt chuẩn quốc gia được chúng tôi giới thiệu ngay sau đây!

1. Trường THCS Lê Quý Đôn

Trường THCS Lê Quý Đôn nổi tiếng với bề dày lịch sử lâu đời, tự hào với truyền thống dạy và học chất lượng. Đây được coi là một trong ngôi những trường cấp 2 tốt nhất tại TPHCM với đội ngũ giáo viên đều là những người có trình độ năng lực chuyên môn cao. Nhiều thầy cô đạt các giải thưởng lớn, cùng nhiều thành tích vượt trội trong sự nghiệp giảng dạy của mình.

Một minh chứng không thể không kể đến về chất lượng giảng dạy của trường THCS Lê Quý Đôn đó là liên tiếp nhiều năm liền luôn giành về hàng chục giải thưởng nhất, nhì, ba trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố. Trường cũng có tỷ lệ THCS đạt 100%, hơn 90% học sinh lớp 10 đổ trường công lập, đồng thời tỉ lệ học sinh đỗ vào các trường cấp 3 luôn đạt top đầu của quận.

Chưa kể, trường còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa để giúp các em phát triển toàn diện về văn hóa, thể thao và đạo đức. Để đi kịp thời đại và đảm bảo mọi em học sinh được tiếp cận với khoa học hiện đại tốt nhất, trường THCS Lê Quý Đôn luôn không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất và cải tạo khuôn viên khang trang, sạch đẹp.Trường còn xây dựng hệ thống giáo dục và quản trị hiện đại với hệ thống sổ điểm điện tử, điểm danh qua vân tay,….

Thông tin liên hệ:

2. Trường THCS Colette

Tự hào là một trong những trường trung học cơ sở TPHCM tốt nhất, Colette luôn đảm bảo tiêu chí về chất lượng giáo dục của đội ngũ giáo viên cũng như kết quả học tập của học sinh. Bên cạnh những chương trình đáp ứng đúng tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, trường THCS Colette còn có những lớp song ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, chuyên Văn, chuyên Toán,…

Đội ngũ giáo của trường được trang bị đẩy đủ kiến thức sư phạm và kinh nghiệm chuyên môn cao. Họ luôn áp dụng những phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiện đại trong từng môn học. Điều này đã tạo cho các em học sinh cảm giác mới mẻ, thú vị và kích thích tư duy sáng tạo, dễ ghi nhớ.

Kết hợp với đó là các trang thiết bị hiện đại, phụ huynh học sinh và giáo viên có thể kết nối và theo dõi sát sao kết quả học tập của các em thông qua “sổ liên lạc điện tử”. Kết quả là trường cấp 2 này luôn đạt tỷ lệ cao số học sinh đậu vào trường THPT chuyên trong thành phố như: THPT chuyên Lê Hồng Phong, trường Nguyễn Thượng Hiền, chuyên Trần Đại Nghĩa,…

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 10 Hồ Xuân Hương, P.6, Q.3, Tp. HCM

Số điện thoại: 028 35021017

3. Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ

Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ mặc dù không nằm trong trung tâm thành phố nhưng chất lượng giảng dạy và học tập vẫn luôn được đánh giá cao trong suốt 30 năm qua, vươn lên thành một trong những trường trung học cơ sở TPHCM tốt nhất.

Số giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và thành phố của người mỗi năm có xấp xỉ 30 giáo viên trở lên. Các thầy cô giáo luôn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Bên cạnh đó, tỉ lệ học sinh khá giỏi mỗi năm của trường THCS Nguyễn Hữu Thọ cũng đạt từ 85% trở lên, trong đó số học sinh giỏi cấp thành phố cũng tăng lên qua các năm học.

Thông tin liên hệ:

4. Trường THCS Hai Bà Trưng

Được xây dựng hơn 100 năm, trường THCS Hai Bà Trưng nằm trong tổng thể xây dựng của nhà thờ Tân Định và tu viện. Đến năm 1976 ngôi trường đã được chuyển giao quyền sở hữu và trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Trường luôn đề cao và chú trọng về chất lượng giáo dục và đạo đức của học sinh. Đồng thời những năng khiếu và sở thích riêng của từng em cũng đều được khai thác để đào tạo tốt nhất có thể, giúp các em phát huy được thế mạnh một cách toàn diện theo định hướng của mình.

Trường THCS Hai Bà Trưng có hữu đội ngũ quản lý, giáo viên trình độ chuyên môn cao và luôn tâm huyết với nghề. Những thành tích nổi bật mà trường đã đạt được phải kể đến đó là đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc thành phố, đồng thời được trao huân chương lao động hạng ba trong nhiều năm liền.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 295 Hai Bà Trưng, P.8, Q.3, Tp. HCM

Số điện thoại: 028 38290169

5. Trường THCS Trần Văn Ơn

Trường THCS Trần Văn Ơn cũng là một trong những trường trung học cơ sở TPHCM tốt nhất mà chúng tôi muốn giới thiệu trong bài viết hôm nay. Ngôi trường này dẫn đầu hàng loạt thành tích với những con số ấn tượng.

Trong năm học 2023 – 2023, trường có 51.1% số học sinh xếp loại giỏi, 32.7% học sinh khá và số học sinh yếu kém chỉ chiếm 2.5%. Đặc biệt, cũng trong năm học 2023 – 2023, trường Trần Văn Ơn có đến 33 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố.

Tập thể nhà trường cũng dành được nhiều thành tích chung nổi bật như:

Được trao tặng Huân chương lao động hạng 2 bởi Chủ tịch nước năm học 2023- 2023.

Được UBND thành phố HCM tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2023-2023.

Được Bộ GDĐT và thủ tướng chính phủ tặng bằng khen.

Được công nhận là tập thể lao động xuất sắc từ năm học 2012-2013 đến nay.

Ngoài ra, công Đoàn, chi bộ và liên hội của nhà trường THCS Trần Văn Ơn cũng đạt thành tích đáng kể và được vinh danh là một trong top trường cấp 2 tốt nhất TPHCM trong công tác đội.

Thông tin liên hệ:

6. Trường THCS Việt Úc

Ngoài việc là trường dân lập hiếm hoi nằm trong danh sách những trường trung học cơ sở TPHCM tốt nhất, THCS Việt Úc còn nổi tiếng bởi phương pháp giảng dạy đạt chuẩn Quốc tế Cambridge kết hợp cùng chương trình của Bộ GD&ĐT.

Tại trường Việt Úc, chương trình học của các em được chia làm 2 lộ trình học, cụ thể:

Lộ trình CAP/ CAP Pathway: là sự kết hợp của chương trình giáo dục quốc gia và chương trình giáo dục phổ thông quốc tế Cambridge.

Lộ trình CEP/ CEP Pathway: là sự kết hợp của chương trình giáo dục quốc gia và chương trình tiếng Anh Cambridge chuyên sâu.

Cơ sở vật chất của ngôi trường này cũng đạt tiêu chuẩn Quốc tế, giúp học sinh có thể phát triển toàn diện cả về văn hóa, đạo đức và thể chất. Nhiều trang thiết bị hiện đại cũng được đưa vào giảng dạy một cách chọn lọc và có hệ thống. Các em học sinh được học trong môi trường này sẽ có cơ hội làm quen được với nhiều loại ngôn ngữ, từ đó kích thích sự phát triển tư duy cùng nhiều kỹ năng cần thiết cho chặng đường sau này.

Thông tin liên hệ:

7. Trường THCS Á Châu

Khi nhắc đến top trường trung học cơ sở TPHCM tốt nhất thì chắc chắn không thể bỏ qua ngôi trường tư thục nổi tiếng THCS Á Châu. Với những chương trình học đạt chuẩn Quốc tế, ngôi trường này đã tạo được tiếng vang không nhỏ cùng hàng loạt giải thưởng danh giá.

Vào năm học 2014 – 2023, trường THCS Á Châu được vinh danh khi có 395 giải học sinh giỏi các cấp từ quận đến Thành phố ở nhiều môn học như: Toán, Văn, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Anh,… Đặc biệt trong kỳ thi Olympic lần 2, học sinh của trường cũng xuất sắc đạt 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc cùng 2 huy chương đồng ở các bộ môn tiếng Anh, Ngữ Văn và Sử.

Không chỉ có thành tích học tập ấn tượng, Trường THCS Á Châu còn mang về nhiều huy chương ở các bộ môn năng khiếu của Quận và Thành phố. Trường nhận được tổng cộng 260 giải ở các bộ môn: bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, tennis,.. Đây cũng là ngôi trường cấp 2 có tỷ lệ học sinh hoàn thành các bậc tiểu học, THCS và đỗ THPT 100%.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trường: Số 2 BIS Thái Văn Lung, P.Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM.

Số điện thoại: 028 3823 3359 hoặc 028 3512 7381.

8. Trường THCS Bạch Đằng

Trường THCS Bạch Đằng đã thành lập và phát triển được hơn 40 năm. Và trong quá trình đó, trường vẫn luôn hoàn thành tốt vai trò của mình trong việc giảng dạy và đào tạo, xứng đáng trở thành ngôi trường cấp trung học cơ sở TPHCM tốt nhất.

Trường đã mang về nhiều bằng khen ở nhiều hạng mục với các danh hiệu như: tập thể lao động xuất sắc, trường tiên tiến cấp thành phố, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ GD&ĐT, được trao tặng Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Hàng năm, có đến 99% các em học sinh của trường Bạch Đằng đều đạt hạnh kiểm khá tốt, gần 100% học sinh tốt nghiệp THCS. Các em học sinh ưu tú cũng mang về phòng truyền thống của trường nhiều huy chương danh giá trong các kì thi học sinh giỏi thành phố hay toàn quốc.

Thông tin liên hệ:

9. Trường THCS Nguyễn Du

Được thành lập từ năm 1989, Trường THCS Nguyễn Du vẫn luôn là một trong những ngôi trường trung học cơ sở TPHCM tốt nhất khi xuyên suốt nhiều năm liền đều có nhiều em đạt kết quả thi cao không chỉ ở cấp trường, cấp Thành phố mà còn có cả cấp Quốc gia. Song song với đó, trường luôn nằm trong top 10 đơn vị dẫn đầu về phong trào thể dục thể thao của toàn chúng tôi cấp trung học cơ sở.

Trường THCS Nguyễn Du luôn đổi mới, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất mỗi ngày để giúp các em có môi trường học tập tốt nhất. Trường có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập của toàn bộ giáo viên và học sinh.

Đặc biệt, trường THCS Nguyễn Du còn có các phòng học riêng cho từng bộ môn. Hệ thống phòng máy tính, thư viện, phòng thí nghiệm cho các môn Vật lý – Sinh học – Hoá học, phòng học Mỹ thuật, phòng nghe nhìn,… luôn được hiện đại hoá.

Thông tin liên hệ:

10. Trường THCS Đoàn Thị Điểm

Nằm ở vị trí cuối cùng trong top những trường trung học cơ sở TPHCM tốt nhất đó là trường THCS Đoàn Thị Điểm. Ngoài việc chú trọng về nguồn nhân lực giảng dạy, ngôi trường này còn được yêu quý bởi sự đổi mới không ngừng về cơ sở vật chất.

Thường liên tục cải tiến, cập nhật và ứng dụng công nghệ mới vào quá trình giảng dạy và học tập để tạo cho các em môi trường tốt nhất. Bên cạnh đó, khuôn viên trường cũng rất khang trang, đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí của học sinh mỗi giờ ra chơi. Các phòng chức năng như: âm nhạc, tin học, mỹ thuật, thí nghiệm,… giúp các em được thực hành ngay sau khi học lý thuyết, từ đó có thể hiểu bài học sâu hơn.

Đội ngũ giáo viên của trường đều là những thầy cô có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm. Đồng thời họ cũng luôn yêu thương các em như chính con của mình, luôn muốn dành những điều tốt nhất cho chúng. Các thầy cô cũng không ngừng học hỏi thêm những kiến thức mới, cập nhật công nghệ mới để quá trình truyền đạt dễ hiểu và cuốn hút hơn.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trường: số 413/86 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, Tp. HCM.

Số điện thoại: 0124 259 3022

Như vậy bài viết trên đã giới thiệu đến các bậc phụ huynh top 10 trường trung học cơ sở TPHCM tốt nhất. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp bố mẹ có thể lựa chọn cho con em mình ngôi trường cấp 2 phù hợp để con có thể được trau dồi kiến thức, kỹ năng đồng thời phát huy được hết khả năng, giúp ích cho sự phát triển sau này.

Cập nhật thông tin chi tiết về Tổ Chức Đoàn Cơ Sở Là Gì? Điều Kiện Thành Lập Đoàn Cơ Sở? trên website Ysdh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!